Następna wiadomość
Dalsze losy gospodarstw rolnych

Poseł na spotkaniu z mediami

Data dodania: 2015-02-13


W dniu 12 lutego br. odbyła się konferencja prasowa posła Tadeusza Tomaszewskiego z udziałem przedstawicieli gnieźnieńskich mediów.

   

 

           Podczas konferencji poseł omówił  odpowiedzi od Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 15  na odcinku Gniezno- Czeluścin oraz dotyczącą poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej  nr 15 w Trzemesznie.

 

Mieszkańcy Trzemeszna już kilkakrotnie zwracali się z pismem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ograniczenia prędkości od skrzyżowania DK 15   z Al. Szymańskiego do sygnalizacji świetlnej przy firmie PRAROC oraz wprowadzenia oznaczenia „teren zabudowany”, a tym samym zapewnienia pojazdom i pieszym bezpiecznego poruszania się. Zdaniem mieszkańców zwiększająca się liczba wypadków w tym rejonie związana jest ze wzrostem natężenia ruchu pojazdów, znacznie wyższy od średniej krajowej, niewłaściwą organizacją ruchu oraz brakiem ograniczeń prędkości pojazdów. Mieszkańcy wskazują również brak oznakowania „teren zabudowany”, który spowodowałby ograniczenie prędkości do 50 km/h w terenie, gdzie koncentrują się wypadki.

 

- odpowiedź  Ministra

 

Do  biura poselskiego wpłynął również Apel Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 5 listopada 2014 roku w sprawie powzięcia działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa podróżnych i mieszkańców poruszających się na drodze krajowej nr 15 na odcinku od Gniezna do Czeluścina, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział      w Poznaniu.   

 W dokumencie tym radni apelowali o aktywne podjęcie stosownych działań, które doprowadzą do poprawy bezpieczeństwa na wspomnianym odcinku drogi. Największe zagrożenia   występują:

- na odcinku drogi w miejscowości Żydowo,

- na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2158P z drogą krajową nr 15 w Szczytnikach Czerniejewskich,

- na odcinku drogi w miejscowości Czeluścin.

 

            - odpowiedź Ministra


  Poleć