Następna wiadomość
Program Zjednoczonej Lewicy - Szanse dla...

Zmiany w ustawach i propozycje dla młodych

Data dodania: 2015-09-30


Poseł Tadeusz Tomaszewski oraz kandydatka Zjednoczonej Lewicy na posła Agnieszka Frąckowiak spotkali się dziś z dziennikarzami, by przedstawić propozycje programowe lewicy w zakresie wsparcia dla młodych i edukacji. Poseł przedstawił także w ostatnim czasie przez Sejm zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

   Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje samorządom możliwość zwolnienia w całości lub części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uprawnieni do korzystania z pomocy społecznej lub rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny. – Jest to podstawa prawna do tego, aby rady gmin od 1 stycznia 2016 roku mogły zmodyfikować własne uchwały o zasadach gospodarowania odpadami i utrzymania czystości w gminach, dając ulgi dla właścicieli nieruchomości, wtedy, gdy w tych nieruchomościach zamieszkują osoby korzystające z pomocy społecznej lub duże rodziny – mówi poseł Tadeusz Tomaszewski.


Z kolei nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zakłada wprowadzenie nowych zasad przyjmowania na staż osób do trzydziestego roku skierowanych z urzędów pracy. Mają to być staże dwudziestoczteromiesięczne. Przez pierwszych dwanaście miesięcy pracodawca będzie otrzymywał refundację składek na ubezpieczenie społeczne od płacy minimalnej, a przez kolejnych dwanaście miesięcy będzie zobowiązany do zatrudnienia przyjętej na staż osoby. – W ten sposób młody człowiek zdobywa przez dwadzieścia cztery miesiące rzeczywiste umiejętności, wytwarza się określona więź między pracodawcą a pracownikiem. To zapewne nie będzie łatwy program dla pracodawców dlatego, że trzeba się związać na dwadzieścia cztery miesiące. Jeśli pracodawca, który występuje o zatrudnienie pracowników w ramach tego programu, zwolni pracowników z własnej winy w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku, nie będzie miał prawa przystąpić to takiego projektu – mówi poseł. Ocenia, że wprowadzone zmiany to kolejny instrument wsparcia dla pracodawców przy zatrudnianiu osób młodych. Umowy w ramach programu będą zawierane w 2016 i 2017 roku. Okres jego realizacji to trzy lata (2016 – 2018). Na realizację zapisanych w nowelizacji zmian zabezpieczono środki Funduszu Pracy w wysokości 2,8 mld zł na cały okres realizacji projektu. – W tej chwili ponad 30 proc. ogółu bezrobotnych stanowią ludzie młodzi do trzydziestego roku życia. Jeśli chodzi o nasz powiat, na koniec sierpnia na ogólną liczbę 4997 zarejestrowanych bezrobotnych, 1475 stanowią ludzie do trzydziestego roku życia, to jest 29,5 proc. – podkreśla poseł.

Poseł przedstawił też założenia, które Zjednoczona Lewica ujęła w programie pod hasłem „Szanse dla młodych”. Koalicja ugrupowań lewicowych chce m.in. podniesienia płacy minimalnej do 2,5 tys. zł, wprowadzenia minimalnej płacy za godzinę pracy w wysokości 15 zł. Ponadto Zjednoczona Lewica postuluje zwolnienie ze składek ZUS przez okres osiemnastu miesięcy dla firm zatrudniających pierwszego i drugiego pracownika, zaliczenia do stażu pracy okresu zatrudnienia na umowach cywilnoprawych, czy podwyższenia wymiaru urlopu wypoczynkowego w przypadku ośmioletniego stażu pracy do dwudziestu czterech dni, w przypadku dziesięcioletniego stażu pracy do trzydziestu dni (dziś jest to odpowiednio dwadzieścia i dwadzieścia sześć dni). W programie dla młodych znalazła się też deklaracja podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 21 tys. zł. Zjednoczona Lewica chce też wprowadzenia subwencji oświatowej z budżetu państwa dla publicznych żłobków i przedszkoli. Postuluje też wsparcie budowy mieszkań na wynajem związanej z ulgami dla właścicieli mieszkań wynajmujących je oraz deweloperów budujących mieszkania w tym celu, a także przywrócenie ulgi budowlanej.

W zakresie edukacji Zjednoczona Lewica idzie do wyborów m.in. z hasłem „boisko i sala gimnastyczna w każdej szkole”. Chce też wprowadzenia bezpłatnych śniadań i obiadów dla każdego ucznia, edukacji seksualnej prowadzonej przez specjalistów, powiązania edukacji zawodowej z rynkiem pracy, czy przywrócenia w szkołach opieki lekarskiej i dentystycznej. – Elementem, który gwarantuje realizację programu na odpowiednim poziomie jest Karta Nauczyciela – mówi Agnieszka Frąckowiak.

Jak zapowiada poseł Tadeusz Tomaszewski, czynione są starania o to, by do Gniezna przyjechali liderzy Zjednoczonej Lewicy.

 

źródło: www.informacjelokalne.pl


  Poleć