Następna wiadomość
Tomaszewski przekazuje kierowanie Klubem GLKS...

Zmiany na lepsze dla osób niepełnosprawnych?

Data dodania: 2012-07-05


     System rehabilitacji zawodowej i społecznej a także zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce był do tej pory pełen nagromadzających się problemów oraz spornych kwestii. Nadzieją na poprawę jest nowelizacja ustawy, która została wczoraj przyjęta przez Sejm. Szczegóły zmian zostały omówione podczas konferencji prasowej przez posła Tadeusza Tomaszewskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

   Generalnie rzecz ujmując, zmiana dotyczą trzech zasadniczych kwestii: uszczelnienia systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych, urealnienia wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne oraz uzupełnienie niektórych przepisów ustawy o rehabilitacji.
   W zakresie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego istotną zmianą jest fakt, że przysługiwać będzie ono wyłącznie w przypadku przekazania wynagrodzenia na konto bankowe osoby niepełnosprawnej.

   – To jest bardzo istotna kwestia, dlatego że jest wiele przykładów w Polsce, które pokazywały media, iż system wydawał pieniądze na dofinansowanie osób niepełnosprawnych, które w konsekwencji tego wynagrodzenia nie otrzymywały, bowiem pieniądze trafiały do podmiotów gospodarczych – przyznał poseł T. Tomaszewski.
   Ponadto, nowelizacja wprowadza skrócenie o 9 miesięcy czasu obowiązywania przepisu wskazującego na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę z grudnia 2009 roku jako podstawy do wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego. Podstawa płacy minimalnej z 2009 roku wynosiła 1276 zł natomiast obecnie jest to kwota rzędu 1500 zł a dodatkowo - znacząco wzrosły koszty związane z pracą. Wobec tego, Sejm powziął decyzję o podniesieniu kwoty dofinansowania o 110 zł do płacy minimalnej z 2009 roku czyli do kwoty 1386 zł.
   Zmianie ma ulec także sytuacja Zakładów Aktywności Zawodowej, które są prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. - Do tej pory była taka niesprawiedliwa sytuacja, że ZAZ prowadzony przez organizacje pozarządowe może korzystać z dofinansowania na rzecz osób niepełnosprawnym natomiast zakład prowadzony przez gminę nie miał takiej możliwości. Stąd, udało mi się zorganizować stosowne spotkanie w Sejmie z udziałem szefów ZAZ – ów. Naszym wspólnym osiągnięciem jest wprowadzenie stosownego zapisu - po wejściu w życie nowelizacji ustawy, a więc od września, będzie możliwość refundacji na zatrudnianie osób niepełnosprawnych w zakładach prowadzonych przez gminy. W tej sprawie konieczne było szybkie działanie, bowiem sytuacja w zakładach jest bardzo napięta, brakuje im środków finansowych na wynagrodzenie – ocenił poseł Tomaszewski.
   Pośród istotnych zmian należy także wyróżnić rozszerzenie grupy podmiotów zwolnionych z wpłat na fundusz o Domy Pomocy Społecznej i hospicja oraz możliwość bezpośredniego zobowiązywania organów powołujących zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności do ich odwoływania oraz możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania tychże zespołów. 
   Swojego optymizmu związanego z nadchodzącymi zmianami nie krył poseł Tadeusz Tomaszewski: - Myślę, że ta nowelizacja wpłynie na to, że rzeczywiście pomoc publiczna będzie kierowana do osób niepełnosprawnych. Po drugie, zwiększamy podstawę do refundacji. I po trzecie, wprowadzamy normalność, jeżeli chodzi o dostęp do środków publicznych na refundację zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładach aktywności zawodowych prowadzonych przez samorządy.

 

źródło: www.informacjelokalne.pl


  Poleć