Następna wiadomość
Wspólna konferencja prasowa kandydatów w...

Zjednoczona Lewica o niepełnosprawnych, rolnictwie i polityce mieszkaniowej

Data dodania: 2015-10-08


Poseł Tadeusz Tomaszewski oraz Karol Kujawa i Marcin Jagodziński – kandydaci Zjednoczonej Lewicy w wyborach do Sejmu spotkali się dziś z dziennikarzami, by przedstawić propozycje programowe lewicy dotyczące osób niepełnosprawnych, rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki mieszkaniowej.

   

     Program lewicy zakłada m.in. zwiększenie środków budżetowych na aktywizację osób z niepełnosprawnością na rynku pracy, czy zwiększenie środków na zatrudnienie osób z niepełnosprawnością w urzędach publicznych. Zgodnie z prawem są one zobowiązane do tego, aby 6 proc. zatrudnionego personelu stanowili niepełnosprawni. Obecnie współczynnik ten wynosi 3,7 proc., co w praktyce oznacza, że urzędy płacą kary za niechęć zatrudniania osób niepełnosprawnych. – Żenującym faktem jest to, że w wielu ministerstwach pracuje więcej ludzi w gabinetach politycznych, niż osób z niepełnosprawnościami. Monitoruję to systematycznie poprzez interpelacje. W kilku ministerstwach jest tak, że więcej ludzi pracuje w gabinetach politycznych, niż osób z niepełnosprawnościami – mówi poseł Tadeusz Tomaszewski. – Ministerstwa i agencje rządowe niechętnie korzystają e zamówieniach publicznych z klauzuli społecznej, która daje możliwość preferencji dla firm, które zatrudniają osoby niepełnosprawne. Z tego rozwiązania się nie korzysta – dodaje.

Zjednoczona Lewica postuluje wprowadzenie bonu dla osób wymagających codziennej pielęgnacji. Będą one mogły w ten sposób zgodnie z własnym wyborem przeznaczyć środki z bonu na opłacenie usług pielęgnacyjnych. W programie dotyczącym osób z niepełnosprawnością zapisano też m.in. postulaty zrównania świadczeń opiekunów osób niepełnosprawnych, uszczelnienia PFRON, podjęcia działań zwiększających bezpieczeństwo pracowników socjalnych, wprowadzenia świadczeń pielęgnacyjnych dla wszystkich opiekunów osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji bez względu na wiek, czy wprowadzenia tzw. urlopu wytchnieniowego dla opiekunów osób niepełnosprawnych wraz z zapewnieniem opieki zastępczej w tym okresie. – Część opiekunów osób niepełnosprawnych, ta opiekująca się osobami nieletnimi, wywalczyła sobie wyższe świadczenia na poziomie 1,3 tys. zł. Natomiast ta grupa, która opiekuje się osobami starszymi ma 520 zł. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że to jest niezgodne z prawem – mówi Tadeusz Tomaszewski. Zjednoczona Lewica chce też lepszej kontroli nad subwencją oświatową. Powinna ona iść bezpośrednio za uczniem niepełnosprawnym i być przeznaczana na realizację jego potrzeb. Poseł Tadeusz Tomaszewski podkreśla, że dla środowisk osób niepełnosprawnych, z którymi ma kontakt najważniejszą kwestią jest jednak poprawa w funkcjonowaniu służby zdrowia i lepsza dostępność leków.

Karol Kujawa, zastępca wójta gminy Słupca, działacz organizacji pozarządowych, który współprowadzi z synem gospodarstwo rolne przedstawił założenia programowe lewicy w zakresie rolnictwa. Zjednoczona Lewica chce, by z rezerwy budżetowej rolnikom i sadownikom wypłacono rekompensaty za straty wynikające z wprowadzenia przez Rosję embarga na polską żywność. – Unijne rekompensaty pokryły znikomą część strat poniesionych przez polskich rolników na wskutek tego embarga – mówi Karol Kujawa. Ponadto lewica postuluje stworzenie systemu wsparcia dla rozwoju gospodarstw ekologicznych, podniesienie rent i emerytur wypłacanych z KRUS, przy jednoczesnym zreformowaniu systemu rolniczych ubezpieczeń. – Chodzi o wyeliminowanie z systemu osób, które faktycznie nie są rolnikami. Uszczelnienie systemu spowodowałby, że wyłącznie rolnicy korzystaliby z tego ubezpieczenia – mówi Karol Kujawa.

Zjednoczona Lewica chce połączenia Agencji Rynku Rolnego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Lewica chce też wprowadzenia przepisów regulujących obrót ziemią i uniemożliwiających jej niekontrolowany wykup przez podmioty zagraniczne. – Jeśli będę miał mandat społecznego zaufania nadal będę bronił prawa do funkcjonowania gospodarstwa rolno-hodowlanego w Żydowie. To gospodarstwo doskonale sobie radzi na rynku. Prowadzi produkcję, która jest rozpowszechniana wśród innych producentów rolnych, tworzy materiał sienny. Uważam, że takie gospodarstwo powinno funkcjonować. Nie chciałbym doczekać takie sytuacji, że zostanie ono sprzedane – mówi poseł Tadeusz Tomaszewski. Deklaruje też, że będzie działał na rzecz spółki Działpol, której przyszłość jest niepewna.

Z kolei o polityce mieszkaniowej w programie Zjednoczonej Lewicy mówił Marcin Jagodziński. Koalicja chce m.in. stworzenia Narodowego Programu Budowy Mieszkań. – Polegałby on na tym, że bank centralny pożyczałby bankom komercyjnym pewne środki przeznaczone wyłącznie na budownictwo mieszkaniowe. Wówczas te środki mogłyby być pożyczane przez samorządy terytorialne, które z nich budowałyby mieszkania pod wynajem – wyjaśnia Marcin Jagodziński. Takie rozwiązanie oraz wprowadzenie ulgi podatkowej związanej z wynajmem mieszkań przez ich właścicieli i deweloperów, którzy budują mieszkania w tym celu miałoby zwiększyć liczbę mieszkań na wynajem. Lewica chce też rozwoju najmu okazjonalnego, co miałoby spowodować powrót na rynek ok. 10 proc. z 400 tysięcy nie zamieszkałych na stałe mieszkań całorocznych. W jej programie znalazł się też zapis dotyczący unieważnienia klauzul niedozwolonych w umowach kredytowych, co miałby stanowić wsparcie dla kredytobiorców. Ponadto lewica postuluje wprowadzenie zakazu eksmisji na bruk (wyjątkiem mieli być sprawcy przemocy domowej), zróżnicowanie czynszów w mieszkaniach komunalnych w zależności od sytuacji dochodowej gospodarstwa domowego najemców, czy przywrócenie ulgi budowlanej.

 

Źródło: www.informacjelokalne.pl

 


  Poleć