Następna wiadomość
Podsumowanie XXXVII Międzywojewódzkiego...

Zebrania gminnych kół SLD w Niechanowie i Trzemesznie

Data dodania: 2013-05-16


W dniu 16 maja br. poseł Tadeusz Tomaszewski spotkał się z członkami SLD podczas zebrań gminnych kół SLD w Niechanowie i Trzemesznie.

     Gminne Koło SLD w Niechanowie rozmawiało z przedstawicielem Urzędu Gminy nt.gospodarki odpadami od 1 lipca 2013 roku. Na terenie gminy w pierwszym terminie deklaracje złożyło 90 procent gospodarstw domowych. Przetarg na wywóz odpadów na terenie gminy wygrała firma ALKOM z Poznania za kwotę 320zł za tonę zebranych odpadów selektywnych! Każdy mieszkaniec zapłaci za odpady segregowane 10 zł miesięcznie a niesegregowane 15 złotych.
Odpady segregowane będą odbierane raz w miesiącu, a pozostałe dwa razy w miesiącu.To początek rewolucji gospodarki odpadami. Koło SLD wnioskuje o zmniejszenie opłat od gospodarstw wieloosobowych i osób starszych samotnych! 
 
 
      W Trzemesznie podczas zebrania podejmowano temat zarządzania  oświatą przez samorząd powiatowy oraz gminny. Poseł przedstawił inicjatywy podejmowane przez klub poselski SLD oraz stan przygotowań do kongresu Lewicy.
 

  Poleć