Następna wiadomość
Spotkanie z Kombatantami

Zapytanie Poselskie w sprawie PWSzZ

Data dodania: 2008-01-08


Poseł Tadeusz Tomaszewski złożył do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zapytanie poselskie w sprawie

finansowania na remont i adaptację budynków pokoszarowych oraz zakup wyposażenia na cele dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gnieźnie w roku 2008.
Szanowna Pani Minister,
           
            Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie powstała 1 lipca 2004r.
Obecnie kształci 750 studentów na czterech kierunkach inżynierskich: ochrona środowiska, informatyka, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji. Uczelnia otrzymała od miasta Gniezna budynki pokoszarowe w formie darowizny na cele publiczne. Obiekty te są wpisane do rejestru zabytków.
            W roku 2006 dokonano adaptacji jednego budynku ze środków własnych uczelni oraz dotacji samorządu. W roku bieżącym kończona jest adaptacja drugiego budynku ze środków otrzymanych z dotacji celowej. Niezbędna jest adaptacja trzeciego budynku na którą uczelnia posiada zgodę na budowę. Umożliwi to poprawkę warunków nauczania, gdyż w chwili obecnej znaczna część zająć dydaktycznych odbywa się w obiektach wynajmowanych na terenie miasta. Poprawa warunków lokalowych spowoduje również możliwość zwiększenia naboru studentów na prowadzenie przez PWSZ kierunki studiów oraz na utworzenie nowych kierunków studiów oraz na utworzenie nowych kierunków w atrakcyjnych – poszukiwanych na rynku pracy – zawodowych. 
Mając powyższe na uwadze uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Czy w projekcie budżetu państwa na rok 2008 przewiduje się środki finansowe z przeznaczeniem na remont i adaptację budynków pokoszarowych oraz na zakup przez PWSZ w Gnieźnie wyposażenia?
  2. Jakie środki finansowe z budżetu państwa otrzymała PWSZ w Gnieźnie w okresie
1 lipca 2004r. – 30 listopada 2007r., z przeznaczeniem na remont i adaptację
             budynków szkoły oraz zakup wyposażenia dla realizacji procesów dydaktycznych?

  Poleć