Następna wiadomość
Walne zebranie OSP Wymysłowo

ZAPROSZENIE NA REGIONALNE ZAWODY RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

Data dodania: 2011-01-18


ZAPROSZENIE NA XII REGIONALNE ZAWODY RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W  TENISIE  STOŁOWYM WITKOWO 19 LUTY 2011 ROK

I CEL.

·                     wyrabianie nawyku do aktywnego wypoczynku w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego,

·                     popularyzacja tenisa stołowego wśród radnych gmin, powiatów i Sejmiku Wojewódzkiego, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów, 

·                     integracja sportowa środowisk samorządowych

 

II. ORGANIZATORZY

 

Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Poznaniu – Biuro Terenowe  w Gnieźnie

·                     Urząd Marszałkowski w Poznaniu

·                     Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

·                     Urząd Miejski w Gnieźnie

·                     Urząd  Gminy i Miasta w Witkowie

·                     Wielkopolski Związek Tenisa Stołowego w Poznaniu

·                     Wielkopolskie Zrzeszenie LZS w Poznaniu

·                     Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie

·                     Gimnazjum w Witkowie

·                     Klub Sportowy „Stella” w Gnieźnie

 

III. UCZESTNICTWO

1. Uczestnikami zawodów są

a) radni gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,

b) wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i ich zastępcy oraz

   sekretarze i skarbnicy gmin i powiatu.

 

2. Zawody rozegrane zostaną przy podziale na kategorie:

a) radnych gmin , powia

  PolećObecna strona: 1