Następna wiadomość
Spotkanie noworoczne GLKS Pelikan Niechanowo

Zapraszamy na uroczystości związane z wyzwoleniem Gniezna spod okupacji hitlerowskiej

Data dodania: 2012-01-17


   Już po raz kolejny w tym roku społeczny komitet, w którego skład weszli przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zorganizuje uroczystości związane z wyzwoleniem Gniezna spod okupacji hitlerowskiej. Odbędą się one w najbliższą sobotę, 21 stycznia, o godzinie 12.00 w Parku Kościuszki, pod pomnikiem pamięci poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1945.

  – Od kilku lat są pewnego rodzaju kontrowersje wokół tej daty. Niemniej jednak pragnę zwrócić uwagę, że po 1989 rok, a więc po okresie zmian ustrojowych mimo wszystko przedstawiciele władz samorządowych miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, począwszy do prezydenta Bogdana Trepińskiego, Jaromira Dziela i obecnie prezydenta Jacka Kowalskiego, uczestniczyli i uczestniczą w uroczystościach w tym dniu – mówi Stanisław Dolaciński, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Gnieźnie. – W obchodach biorą udział nie tylko organizacje kombatanckie, ale także przedstawiciele służb mundurowych, altorganizacje społeczne, poczty sztandarowe, mieszkańcy Gniezna. Dlatego też bez względu na to, jakie są opinie zewnętrzne co do tego dnia, y będziemy kontynuować uroczystości. W tym dniu minutą ciszy i złożeniem wiązanki kwiatów, będziemy corocznie oddawać hołd poległym żołnierzom, Polakom, Rosjanom, którzy zginęli, walcząc o wyzwolenie naszego miasta i przyczyniając się do zakończenia działań wojennych w naszym mieście. Nie chcemy odnosić się do późniejszych wydarzeń. Tym powinni zająć się historycy.
   W programie uroczystości znalazło się odsłuchanie syreny, odśpiewanie hymnu państwowego, krótkie wystąpienie przedstawiciela jednej z organizacji kombatanckich, uczczenie minuta ciszy pamięci poległych, złożenie kwiatów, krótkie podziękowanie i odśpiewanie „Roty”. Podobnie, jak w poprzednich latach, społeczny komitet, zwrócił się od prezydenta oraz starosty o to, by skierowali odpowiedni apel do szkół podległych obu samorządom o udział delegacji placówek oświatowych w uroczystościach.
   Stanisław Dolaciński wątpi, by udało się kiedyś te obchody rocznicy wyzwolenia Gniezna, jak uważają organizatorzy sobotnich uroczystości, czy też ponownej okupacji naszego miasta, jak chcą ich przeciwnicy, zorganizować bez kontrowersji. Jego zdaniem to kwestia różnić politycznych oraz tego, że polityka krajowa coraz bardziej wpływa również na lokalne środowisko. Z kolei według Zdzisława Okrasińskiego, prezesa Wielkopolskiego altZwiązku Solidarności Polskich Kombatantów, to bardzo ważna data. – Nasza organizacja liczy ponad 400 osób, tych którzy byli w obozie, którzy zostali w latach 1939 – 1940, tam przebywaliśmy do 1945 roku. Kiedy wróciliśmy Gniezno było już wyzwolone. Na wschodzie, gdzie byliśmy wysiedleni, to wyzwolenie przyszło trochę wcześniej. Jako gnieźnianie z wielką przyjemnością obchodzimy tę uroczystości – mówi Z. Okrasiński. Stanisław Sajewski, honorowy prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Gnieźnieńskiej, zapowiada z kolei, że obchody będą nadal organizowane. Przypomina, że mogiły żołnierzy radzieckich, znajdują się na cmentarzu przy ul. Witkowskiej obok grobów polskich żołnierzy, którzy zginęli w wojnie polsko-bolszewickiej. Nie ma on wątpliwości, że 21 stycznia nastąpiło wyzwolenie Gniezna. – Myśmy czekali na wyzwolenie. Ja osobiście byłem wysiedlony z Dolska do obozu przejściowego w Łodzi w październiku 1940 roku. W styczniu 1941, a więc przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej, przesiedleni byliśmy do Kielc, gdzie przebywaliśmy w bardzo trudnych warunkach. Następie przesiedlony zostałem do Chełma Lubelskiego. Tam wszystkie te sprawy przezywałem te sprawy. Ludzie, poznaniacy szczególnie przeżywali – mówi Stanisław Sajewski. Przypomina, że w Gnieźnie również z nadzieją witano żołnierzy.
   W komitecie obchodów rocznicy wyzwolenia Gniezna znaleźli się również: Wojciech Jerzakowski, wiceprezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. Ziemi Gnieźnieńskiej; Edward Drożdż, prezes Stowarzyszenia Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej Osób Represjonowanych i Ich Rodzin; Stanisław Chełmikowski, prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Danuta Kolenda, prezes Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny.

Źródło: informacjelokalne.pl

  Poleć