Następna wiadomość
Poseł na zebraniach kół SLD

Zapraszamy do udziału w zawodach dla samorządowców!

Data dodania: 2014-01-28


I. CEL. wyrabianie nawyku do aktywnego wypoczynku w różnych formach współzawodnictwa indywidualnego i zespołowego, popularyzacja tenisa stołowego wśród radnych gmin, powiatów i Sejmiku Wojewódzkiego, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów, integracja sportowa środowisk samorządowych

II. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie we współpracy z:
Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu Starostwem Powiatowym w Gnieźnie Urzędem Gminy i Miasta w Witkowie Urzędem Miejskim w Gnieźnie Wielkopolskim Związkiem Tenisa Stołowego w Poznaniu Wielkopolskim Zrzeszeniem LZS w Poznaniu Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie Szkoła Podstawową w Witkowie Klubem Pracy OHP w Witkowie Klubem Sportowym „Stella” w Gnieźnie

III. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikami zawodów są
a) radni gmin, powiatów i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego,
b) wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie i ich zastępcy oraz
sekretarze, skarbnicy gmin i powiatów oraz członkowie zarządów powiatów
i Województwa Wielkopolskiego
2. Zawody rozegrane zostaną w podziale na kategorie:
a) radnych gmin , powiatu i województwa
b) wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów ich zastępców oraz marszałka,
sekretarzy, skarbników gmin, powiatu, województwa, członków zarządu
powiatów i województwa wielkopolskiego.
c) wspólna kategoria dla pań – radnych, wójtów, burmistrzów,
prezydentów, starostów i ich zastępców, sekretarzy, skarbników i członków
zarządu powiatów i województwa wielkopolskiego.
3. System rozgrywek – rozgrywki w grupach a następnie systemem
pucharowym aż do wyłonienia finalistów poszczególnych kategorii.

IV. PUNKTACJA
I miejsca – 20 pkt, II miejsca – 15 pkt, III miejsca – 12 pkt, IV miejsca – 10 pkt. Za zwycięstwo w każdej rundzie rozgrywek– zawodnik/ zawodniczka
otrzymują - 5 pkt.
Za uczestnictwo w zawodach – 4 pkt, (przy czym każdy zawodnik/zawodniczka zgłoszona do rozgrywek musi w nich bezpośrednio uczestniczyć)

V. TERMIN I MIEJSCE
XV Regionalne Zawody Radnych, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów w Tenisie Stołowym odbędą się 1 marca 2014 roku na hali sportowej OKSiR w Witkowie przy ul. Czerniejewskiej 12
Godz. 9.00 – 9.45 - przyjmowanie zawodników
- przeprowadzenie losowania w poszczególnych
kategoriach
Godz. 10.00 - Otwarcie i rozpoczęcie zawodów

VI. NAGRODY za zajęcie od I do III miejsca zawodnicy otrzymują medale, statuetki i dyplomy, w klasyfikacji zespołowej gmin – reprezentacje gmin za zajęcie od I do VI miejsca otrzymują puchary, w klasyfikacji zespołowej powiatów – reprezentacje powiatów za zajęcie od I do III miejsca otrzymują puchary, najstarszy i najmłodszy zawodnik zawodów otrzymuje pamiątkową statuetkę.

VII. ZGŁOSZENIA
Zgłoszenia prosimy kierować do biura Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie ul Bolesława Chrobrego 40/41 tel/fax 426-33-29, adres email: smw-gniezno@wp.pl w terminie do 24.02.2014 roku.

VIII. TURNIEJ STRZELECKI
Podczas zawodów przeprowadzony zostanie Turniej o puchar Prezesa - Hetmana Bractwa Kurkowego w Witkowie Pana Bogusława Mołodeckiego. Zawody zostaną rozegrane w konkurencji karabinka pneumatycznego i pistoletu kobiet i mężczyzn.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zawodnicy podczas zgłaszania się w sekretariacie zawodów
zobowiązani są do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość osoby,
Organizatorzy będą przed i w trakcie imprezy w komputerze potwierdzać sprawowanie mandatu radnego lub innej pełnionej funkcji wynikającej z regulaminu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będziemy dyskwalifikować zawodnika/zawodniczkę z dalszego udziału w rozgrywkach, a drużyna otrzymuje karę w postaci 20 pkt ujemnych!
zawodnicy dokonują swojego ubezpieczenia we własnym zakresie,
uczestnicy zobowiązani są dokonać wpisowe na konto stowarzyszenia z dopiskiem „wpisowe na tenis radnych” lub bezpośrednio w dniu zawodów w wysokości 50 zł (są to koszty związane z przeprowadzeniem całej organizacji imprezy). Osoby towarzyszące (nie grające) płacą 20 zł (są to koszty związane z posiłkiem).
BGŻ S.A. O/Gniezno 29 2030 0045 1110 0000 0229 9550
uczestnicy w dniu zawodów otrzymują wyżywienie sprawy sporne lub nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie sędzia główny zawodów lub bezpośrednio organizator imprezy. imprezie głównej towarzyszyć będą także konkurencje sportowo - rekreacyjne szczegółowych informacji na temat zawodów można uzyskać bezpośrednio w biurze SMW tel. 61 426-33-29, email: smw-gniezno@wp.pl
Ze względu na wcześniejsze zamówienie posiłku (i kosztów z tym związanych) bardzo prosimy o szybką telefoniczną informację w przypadku gdyby wcześniej zgłoszony zawodnik/zawodniczka w ostatniej chwili wycofał się z rozgrywek.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ SPORTOWEJ ZABAWY !!!
Komitet
Organizacyjny Zawodów


  Poleć