Następna wiadomość
Żeby wydawać trzeba oszczędzać???

Zamiast demonstracji - siła argumentów

Data dodania: 2009-07-20


     Dnia 14 lipca 2009 roku w Sali Kongresowej w Warszawie  z udziałem blisko 2,6 tys. działkowców odbył się I Kongres Działkowców. Na Kongresie obecnych było 17 przedstawicieli rodzinnych ogrodów działkowych z powiatu gnieźnieńskiego (Gniezno – 14, Witkowo – 2, Trzemeszno – 1).

         W drugiej części  Kongresu miałem zaszczyt spotkać się z delegacją powiatu gnieźnieńskiego, która w pełni podzielała przyjęte przez Kongres dokumenty m.in. list do Prezydenta RP oraz stanowisko I Kongresu Polskiego Związku Działkowców. Główne argumenty prawne  podnoszone przez działkowców w stosunku do projektu ustawy PiS to:

 – uwłaszczenie jest fikcją

- projekt ustawy uchylał podstawowe prawo działkowców i ich ogrodów

- nacjonalizacja majątku PZD i likwidacja samorządnej organizacji polskich działkowców 

- projekt PiS zniszczy ogrody, dąży do komercjalizacji działek

Mimo rewolucyjnych propozycji i drastycznych skutków Pis nie rozmawiał z PZD na temat projektu.

            Kongres jednoznacznie negatywnie ocenił projekt PiS i w stanowisku do wszystkich posłów, uznał go za zagrożenie dla dalszego istnienia ogrodów działkowych.

 Dnia 16 lipca 2009 roku o godz. 21.16 odbyło się głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu zgłoszonym m.in. przez Klub Lewicy. W głosowaniu wzięło udział 430 posłów, za odrzuceniem było 275 posłów (m.in.T.Tomaszewski, P.Arndt), przeciw głosowało 154 posłów (m.in. Z.Dolata), wstrzymał się 1 poseł.

Działkowcy i Związek skutecznie obronili istnienie ogrodów działkowych oraz prawo do funkcjonowania pozarządowej, samodzielnej i samorządnej organizacji – Polskiego Związku Działkowców.

Czy to koniec walki o prawo funkcjonowania Związku? Niektórzy posłowie sygnalizują, że teraz do pracy nad PZD przystąpi Ministerstwo  Infrastruktury. Poczekamy -  zobaczymy.  Na razie spokój, bo posłowie udali się na przerwę wakacyjną . Życzę działkowcom spokojnego wypoczynku. 

 


  Poleć