Następna wiadomość
Leszek Miller w Gnieznie

XVIII Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

Data dodania: 2012-12-20


  19 grudnia o godzinie 16-tej w auli I Liceum Ogólnokształcącego mieszczącego się przy ulicy Kostrzewskiego 3 w Gnieźnie, odbyła się XVIII Powiatowa Gwiazdka dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej z terenu wszystkich gmin powiatu Gnieźnieńskiego.

Organizatorami Gwiazdki było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie  przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Centra Integracji Międzypokoleniowej „CIM-II” Ministerstwa Sportu i Turystyki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, Urzędu Miejskiego w Gnieźnie, I Liceum Ogólnokształcącego a także dzięki pomocy prywatnych sponsorów.Celem imprezy była integracja środowisk „sprawnych inaczej” o różnym stopniu

niepełnosprawności, wyrabianie nawyku aktywnego uczestnictwa w imprezach kulturalnych oraz popularyzacja i kultywowanie imprez obrzędowych dotyczących świąt Bożego Narodzenia. Impreza organizowana była siedemnasty rok z rzędu i na trwałe wpisała się w kalendarz imprez kulturalnych na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Impreza gwiazdkowa adresowana była dla 300 dzieci niepełnosprawnych z miasta Gniezna i wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego. Impreza kierowana była głównie do dzieci z rodzin o niższym statusie materialnym.

Nabór na imprezę gwiazdkową  prowadzony był  ściśle we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu gmin

powiatu gnieźnieńskiego oraz na bazie dotychczasowej współpracy z poszczególnymi stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych z terenu miasta Gniezna .

Wśród gości i organizatorów na gwiazdce obecni byli:
Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan,
Jacek Kowalski - Prezydent Miasta Gniezna,
Maria Kocoń - Przewodnicząca Rady Miasta Gniezna,
Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gniezna – Bogusława Młodzikowska,
Wiceprezes SMW Stanisław Dolaciński – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gniezna,


Jan Budzyński – przewodniczący komisji Oświaty i Sportu Rady Miasta Gniezna,
Radni miasta Gniezna:
Halina Sajewska,
Tadeusz Purol
Bartosz Wojciechowski
Hanna Łęga – Kierownik ds. Niepełnosprawnych PCPR w Gnieźnie,
Prezes Spółdzielni Dozór Przemysław Radliński
Wiceprezes Spółdzielni Dozór Leszek Hybza.    

Na wstępie Wiceprezes SMW Stanisław Dolaciński, podziękował wszystkim współorganizatorom imprezy oraz sponsorom za pomoc w sfinansowaniu paczek świątecznych. Następnie Prezes SMW poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił cykl spartakiad „Integracja na

Sportowo i Świątecznie” organizowanych przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan na terenie powiatu gnieźnieńskiego, wrzesińskiego oraz słupeckiego dla ponad 2000 dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i seniorów. Kolejnym punktem spotkania były życzenia świąteczne dla wszystkich uczestników Gwiazdki przekazane przez Prezydenta Gniezna Jacka Kowalskiego oraz w imieniu wszystkich radnych miejskich życzenia złożyła Przewodnicząca Maria Kocoń. Powiatową Gwiazdkę uświetnił program występ Teatru HERBI z Leszna w inscenizacją „Cztery Pory Roku”. Uczestnicy Gwiazdki mogli podziwiać równieżczęść artystyczną o charakterze świątecznym, w którym zaprezentowały się dwie uczennice z I LO grające na skrzypcach i

fortepianie czyli Agata Zawadzka i Maria Pałuczak oraz młode tancerki ze Szkoły Tańca Euforia.

Podczas imprezy rozstrzygnięty został  konkurs plastyczny pt. „ Sportowa Gwiazdka”, w którym mogły wziąć udział wszystkie chętne dzieci. W nagrodę dzieci otrzymały słodkie niespodzianki, a pierwsze trzy miejsca uhonorowane zostały na scenie medalami.

Najlepsze prace rysunkowe w swoich kategoriach wykonali:

Grupa I (najmłodsza)
Im – Natalia Kiełpińska,
IIm – Cezary Misch,
IIIm – Szymon Pietrzycki

Grupa II


Im – Klaudia Głowska,
IIm – Eliza Kuchcińska,
IIIm – Laura Zdrojewska

Grupa III
Im – Zuzanna Tomczuk,
IIm – Aleksandra Budzyńska,
IIIm – Weronika Niedbała

Grupa IV
Im – Dominika Szczepańska,
IIm – Przemysław Łenc,
IIIm – Agata Zielińska

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale wręczone przez organizatorów, gości i sponsorów gwiazdki. Słodkie upominki w drodze wyróżnienia otrzymali także Daria Rusiecka i Marek DrealKolejną atrakcją imprezy, jak co roku, było pojawienie się Gwiazdora, który wspólnie z gośćmi oraz

organizatorami wręczył paczki świąt

  PolećObecna strona: 1