Następna wiadomość
Spotkania posła Tomaszewskiego w Śremie i Kole

XIX konkurs wiedzy o gminie Niechanowo rozstrzygnięty!

Data dodania: 2014-05-18


Dnia 16 maja 2014 roku na hali sportowej w Niechanowie odbył się finał XIX Gminnego Konkursu Wiedzy „Gmina Niechanowo – Historia i Współczesność”, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan wspólnie z Urzędem Gminy w Niechanowie, Zespołem Szkół w Niechanowie, Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania OHP oraz Klubem Pracy OHP w Niechanowie. W finale udział wziął główny organizator konkursu Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan.

Głównymi celami konkursu było:

  • zapoznanie młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum z historią oraz dorobkiem społeczno – gospodarczym gminy,
  • rozpowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej,
  • poszerzenie wiedzy na temat Konstytucji RP a w szczególności kompetencji Sejmu, Senatu i Prezydenta,
  • popularyzacja wśród młodzieży szkolnej roli i znaczenia samorządu gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, wiejskiego i uczniowskiego jako głównego filaru społeczeństwa obywatelskiego,
  • popularyzacja działalności organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy,
  • sprawdzenie poziomu wiedzy obywatelskiej uczniów we wszystkich klasach 

szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy.

            Konkurs przeprowadzony został w 4 grupach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych klas I, II-III, IV-VI oraz szkół gimnazjalnych.       

    

            Finał poprzedziły dwa etapy wstępne. Wpierw eliminacje, które odbył się 6 maja 2014r. i wzięło w nich udział 387 uczniów wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Niechanowo oraz półfinał zorganizowany 12 maja 2014 r. w GOK Niechanowo. Spośród 82 uczniów biorących udział w półfinale do finału dostała się najlepsza 12-tka.

Zwycięzcami w wielkim finale zostali:

  Klasy I

  1.  

 Nowicka Maja

I

 Niechanowo

20

  1.  

 Olszewski Igor

I

 Niechanowo

19+1

  1.  

Krawczyk Aleksander

I

 Niechanowo

19+1

 

Klasy II - III

1

Krzyżaniak Patrycja

II B

Niechanowo

28

2

Lewandowska Zuzanna

III B

Niechanowo

27

3

Mazurkiewicz Martyna

II B

Niechanowo

27

 

 

Klasy 4 – 6

1

 Krzyżaniak Dominika

  Poleć