Następna wiadomość
Bezpłatne porady prawne cieszą się dużym...

Wyprawka Szkolna 2017

Data dodania: 2017-08-30


Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan po raz 17 zorganizowało „wyprawkę szkolną” dla 60 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 20 poszkodowanych po ostatniej nawałnicy. Spotkanie w sali MOK Gniezno z udziałem 80 dzieci wraz z rodzicami z terenu wszystkich gmin powiatu gnieźnieńskiego zapoczątkowały występy wokalne zespołów z MOK - Happy i Domino pod kierownictwem pani Agnieszki Żółtowskiej. Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan Stanisław Dolaciński powitał wszystkich zebranych w tym darczyńców i zaproszonych gości, zaś dalszą część spotkania poprowadził inicjator akcji „wyprawka szkolna” Tadeusz Tomaszewski – Honorowy Prezes SMW.

Dzieci otrzymały wyprawkę szkolną składającą się z plecaka, artykułów szkolnych i piłki – każda wartości około 100 złotych. W ciągu 17 lat Stowarzyszenie wspólnie z darczyńcami przekazało dzieciom 1281 wyprawek szkolnych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gnieźnie pani Hanna Adamczak przedstawiła informację o formach publicznego wsparcia dla rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami oraz zasady korzystania z programu dożywiania dzieci. Wśród darczyńców i organizatorów obecni na wyprawce byli: Asystent Krystyny Łybackiej Poseł do Parlementu Europejskiego – Tadeusz Tomaszewski, Dyrektor MOK – Dariusz Pilak, Wiceprezes Spółki Urbis – Henryk Gędek, Bank Spółdzielczy Gniezno – Mariusz Kowalczyk, radni miasta: Jan Budzyński, Ryszard  Karmoliński, Marcin Jagodziński, prezes Gnieźnieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – Zdzisław Kujawa, Przewodniczący Rady Osiedla Tysiąclecia – Mariusz Mądrowski, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan – Stanisław Dolaciński, Wiceprezes SMW – Anna Stanowska i Kierownik Biura SMW – Justyna Banasik. Przedsięwzięcie to udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu darczyńców instytucjonalnych i indywidualnych takich jak: ●Paroc Polska Sp. z o.o., ●Trepko Sp. z o.o., ● AGPOL Anna Putz, ●Urbis Sp. z o.o., , ●Poseł do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka, ●Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie, ●Bank Spółdzielczy Gniezno ●Goja Centrum Wyposażenia Wnętrz, ●Drukarnia Majorczyk, ●Sokołów S.A., ● Spółdzielnia „Dozór”, ●Hurtownia Sportowa „Piast”, ● Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan ● radni powiatu: Telesfor Gościniak, Jacek Kowalski, Robert Andrzejewski, ●radni miasta: Jan Budzyński, Ryszard  Karmoliński, Marcin Jagodziński oraz Zdzisław Kujawa i Tadeusz Tomaszewski.

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PolećObecna strona: 1