Następna wiadomość
Spotkanie z ochotnikami

Wygrał powiat szamotulski

Data dodania: 2008-12-16


W dniu 12 grudnia 2008r. w Lesznie  odbyło się 10 –te podsumowanie współzawodnictwa sportowo – turystycznego powiatów o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Spotkanie działaczy LZS – ów i samorządowców prowadził Poseł Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący RW  LZS. W kolejnej edycji współzawodnictwa za rok 2008r. zwyciężył powiat szamotulski przed wrzesińskim i pleszewskim. W czasie spotkania podsumowano i wręczono nagrody za współzawodnictwo o Sportowy Znak Jakości OMEGA „Na najlepszą – Radę Gminną         i Powiatową LZS”.

Życzenia w imieniu patrona imprezy przekazał Pan Tomasz Wiktor – Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Poseł Tadeusz Tomaszewski omówił zasady współpracy klubów sportowych z samorządami terytorialnymi  w  kontekście ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Lesznie odbyły się również zawody pływackie podsumowując program nauki pływania dla  450 dzieci z Wielkopolski w ramach programu FIO.


  Poleć