Następna wiadomość
Wspólne obrady Rad SLD Miasta Gniezna i...

Współpraca na rzecz wyrównania szans edukacyjnych

Data dodania: 2008-10-31


Poseł Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Podkomisji Sejmowej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi spotkał się 31 października 2008r. z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Owieczkach Panem Sebastianem Patrzek.

W czasie spotkania omówiono formy współpracy placówek oświatowych z organizacjami pozarządowymi oraz samorządami gminnymi w obszarze wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich oraz organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych  


  Poleć