Następna wiadomość
Spotkanie integracyjne wspólnoty obywatelskiej

Wspólna troska i działania na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Data dodania: 2012-02-10


Poseł Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Stałej Podkomisji ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan i Bartosz Wojciechowski – członek Zarządu Stowarzyszenia spotkali się 9 lutego 2012 roku z kierownictwem Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Poznaniu.

Kierownictwo WWK OHP reprezentowali Komendant Piotr Zerbe, Zastępca Komendanta – Mariusz Ciszak oraz Ziemowit Pawlak – koordynator zespołu ds. programów europejskich i współpracy międzynarodowej. Stowarzyszenie i OHP w Wielkopolsce współpracuje od 1996 roku prowadząc na podstawie porozumienia również z samorządami gminnymi i urzędami pracy Kluby Pracy w Witkowie, Niechanowie, Kłecku i Gnieźnie oraz MCK w Gnieźnie. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych form współpracy oraz rozważanie nowych m.in. w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” czy Ośrodka Szkolenia Zawodowego. Celem współpracy, są działania adresowane do młodzieży w wieku 16-25 lat zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym po ukończeniu szkoły oraz działalność na rzecz społeczności lokalnych. 

  Poleć