Następna wiadomość
Spotkanie z Wójtem gminy Brodnica

Wizyta studyjna we Włoszech

Data dodania: 2008-03-20


Poseł Tadeusz Tomaszewski – przewodniczący podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi na zaproszenie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej przebywał w dniach 12 – 14 marca 2008r. z wizytą studyjną w prowincji południowego Tyrolu we Włoszech. Wizyta była przygotowana w ramach „Programu Inicjatywy Wspólnotowej „Egual”  

W czasie pobytu w prowincji Bolzano delegacja spotkała się z przedstawicielami spółdzielni  socjalnej oraz Prezesem Związku Spółdzielni Socjalnej a, także z przedstawicielem frakcji rządowej prowincji. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przygotowuje Komisyjny projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach socjalnych. Doświadczenia włoskie będą brane pod uwagę w pracach nad ustawą.Ponadto uczestnicy odwiedzili 2 włoskie spółdzielnie socjalne „Independent L” (www.independent.it) oraz „Albatros” (www.albatros.bz.it). Spółdzielnia „Independent L” zajmuje się usługami dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Spółdzielnia w ramach swoich usług prowadzi warsztaty komputerowe dla osób z grupy defaworyzowanej na rynku pracy oraz sprzedaje sprzęt codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych. Asystent prezesa spółdzielni „Independent L” oprowadził gości po budynku spółdzielni

 

 

Przebieg wizyty
Głównym celem wizyty studialnej we Włoszech było zapoznanie przedstawicieli władz państwowych oraz instytucji rynku pracy z włoskim systemem ekonomii społecznej.
Oficjalna część wizyty studialnej rozpoczęła się od spotkania z Dr Walterem Baumgartner, przewodniczącym frakcji parlamentarnej partii rządzącej prowincji Południowego Tyrolu w gmachu parlamentu regionalnego. Dr Walter Baumgartner powitał gości oraz przedstawił im system administracji regionalnej, funkcję autonomicznego parlamentu oraz rozłożenie sił politycznych w regionalnym parlamencie. Region Południowego Tyrolu wraz z Prowincją Trydent jest regionem autonomicznym, w którym istnieje równouprawnienie języka niemieckiego i włoskiego, jako języków urzędowych. Podczas spotkania goście zadawali pytania dotyczące roli parlamentu Południowego Tyrolu w wspieraniu systemu spółdzielni socjalnych oraz zależności pomiędzy parlamentem Południowego Tyrolu a parlamentem narodowym.
Następne spotkanie odbyło się w siedzibie Związku Spółdzielni Socjalnych Południowego Tyrolu („Lega Coop Bund” w Bolzano), gdzie wystąpienie dla polskich gości miał Alberto Stenico prezes Związku Spółdzielni Socjalnych, Dr Luca Critelli dyrektor Związku Spółdzielni Socjalnych oraz Monika Thomaser, założycielka spółdzielni socjalnej „Albatros”. Podczas spotkania został przedstawiony włoski system spółdzielni socjalnych, ramy prawne oraz zasady jego funkcjonowania w praktyce. W trakcie spotkania uczestnicy wizyty studialnej mieli możliwość zadawania pytań, z czego chętnie korzystali.

 

Ponadto uczestnicy odwiedzili 2 włoskie spółdzielnie socjalne „Independent L” (www.independent.it) oraz „Albatros” (www.albatros.bz.it). Spółdzielnia „Independent L” zajmuje się usługami dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Spółdzielnia w ramach swoich usług prowadzi warsztaty komputerowe dla osób z grupy defaworyzowanej na rynku pracy oraz sprzedaje sprzęt codziennego użytku dla osób niepełnosprawnych. Asystent prezesa spółdzielni „Independent L” oprowadził gości po budynku spółdzielni socjalnej, pokazując toczące sie warsztaty komputerowe, sklep ze sprzedawanymi przyrządami, a następnie Enzo Dellantonio prezes spółdzielni socjalnej „Independent L” oprowadził gości po budynku spółdzielni socjalnej, pokazując toczące sie warsztaty komputerowe, sklep ze sprzedawanymi przyrządami, a następnie Enzo Dellantonio prezes spółdzielni socjalnej „Independent L”  przedstawił prezentację multimedialną o swojej spółdzielni.
Kolejna wizyta odbyła się w spółdzielni socjalnej „Albatros”, która zatrudnia osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków, prowadząc stolarnię oraz zajmując się wycinką drzew. W spółdzielni socjalnej „Albatros” prezes spółdzielni Monika Thomaser pokazała gościom miejsce pracy członków spółdzielni i aktualne ich zajęcia. Przedstawiła również system zarządzania spółdzielnią. W trakcie spotkań z założycielami spółdzielni nawiązały się dyskusje, dzięki czemu uczestnicy wizyty studialnej mieli możliwość zadawania wielu pytań.
Wizyta studialna odbyła się dzięki wsparciu organizacji The Lessing University of Meran, której przedstawiciele zorganizowali poszczególne spotkania w południowym Tyrolu.
Sektor spółdzielczy we Włoszech działa przede wszystkim na podstawieUstawy nr 381 z 1991 r., która podaje definicję spółdzielni socjal­nych, jako organizacji mających na celu zaspokoje­nie potrzeb społeczności lokalnych i integrację spo­łeczną obywateli. Ustawa określa również dwa typy spółdzielni socjalnych. Pierwszy (typ A) świadczy usługi socjalne i edukacyjne, drugi (typ B) –– pod
  Poleć