Następna wiadomość
Walne zebranie GLKS Pelikan w Niechanowie

Walne Zgromadzenie Promyka w Gnieźnie

Data dodania: 2010-03-12


            W dniu 11 marca 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia Kulturalno-Rehabilitacyjnego PROMYK  w Gnieźnie odbyło się Walne Zgromadzenie delegatów. Organizacja ta w 2010 roku obchodzi 15. rocznicę powołania. 

   

         PROMYK skupia 693 członków zrzeszonych w oddziałach w Gnieźnie Kiszkowie, Witkowie i Dębnicy. Stowarzyszenie prowadzi działalność kulturalną, rekreacyjną, turystyczną i rehabilitacyjną na rzecz członków i osób niepełnosprawnych w powiecie gnieźnieńskim. Promyk na działalność programową uzyskał w 2009 roku wsparcie finansowe z samorządów gminnych i samorządu powiatowego – PCPR.

Zorganizowano turnusy rehabilitacyjne dla 54 osób w Sarbinowie Morskim. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone są 5 razy w tygodniu dla 104 osób. Organizowane są też wystawy prac malarskich i fotograficznych. 51 osób wzięło udział  w rajdzie samochodowym w Skorzęcinie. Członkowie Promyka i ich rodziny spotykają się na imprezach z okazji Światowego Dnia Inwalidy, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Matki. 


          Oddział Promyka w Witkowie organizuje spotkania integracyjne, wyjazdy turystyczne do ciekawych miejsc w Wielkopolsce. 46 osób uczestniczyło w turnusie rehabilitacyjnym.   Stowarzyszenie we współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej rozprowadziło ponad 100 ton żywności z Wielkopolskiego Banku Żywności.   

Oddział  w Kiszkowie pozyskał sprzęt rehabilitacyjny do ośrodka prowadzonego przez Stowarzyszenie dla mieszkańców gminy Kiszkowo zorganizowano majówkę, spotkanie artystyczne z okazji Dni Kiszkowa, turnus rehabilitacyjny dla 40 członków. Kiszkowski Promyk uzyskał granty finansowe z lokalnej Grupy Działania „Światowid”.

          Oddział w Trzemesznie organizuje spotkania z lekarzami oraz wyjazdy do teatru  i operetki, turnusy rehabilitacyjne oraz imprezy sportowe i integracyjne.

Stowarzyszenie u
dzielało pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez porady psychologiczne, dyżury pracownika socjalnego.              Oddział w Dębnicy organizuje warsztaty artystyczne ceramiki i malarstwa, malowanie na szkle, imprezy sportowe. Wiele imprez zorganizowano we współpracy  z organizacjami partnerskimi z Niemiec i Węgier.

Podstawowe wyzwanie to budowa Ośrodka Socjoterapeutycznego w Dębnicy.

        W zebraniu Promyka uczestniczył członek honorowy Promyka-  Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski, który przedstawił zebranym nowelizację ustawy o pożytku publicznego    i wolontariacie oraz program operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

 


  Poleć