Następna wiadomość
30 - lecie konińskiego Klubu Piłkarstwa...

Walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Trzemesznie

Data dodania: 2015-05-21


Poseł Tadeusz Tomaszewski w dniu 20 maja wziął udział w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Koła Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Trzemesznie.

     Koło diabetyków liczy 162 członków i prowadzi od 2010 roku Trzemeszeńską Szkołę Diabetykę. Wzajemna pomoc w profilaktyce cukrzycy to podstawowe przesłanie organizacji.

Poseł od 12 lat pomaga członkom koła w organizacji imprez turystycznych, kulturalnych i integracyjnych.

Najbliższa impreza z udziałem diabetyków z Trzemeszna to festyn dla seniorów "Sport receptą na zdrowie" 29 maja 2015 roku w Gnieźnie.

 

Tadeusz Tomaszewski złożył na ręce Pani Prezes, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność na rzecz osób chorych na cukrzycę.

 

W związku z zakończeniem 6 – letniej Kadencji Zarządu pragnę złożyć słowa podziękowania i uznania  za pracę społeczną na rzecz   Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koła Diabetyków w Trzemesznie. Działalność, opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę  w obszarze edukacji prozdrowotnej, integracji środowiska poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami Stowarzyszenia, opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości   oraz szacunku i koleżeństwie jest szczególnie ceniona przez środowisko. Wasza działalność zasługuje na wsparcie władz publicznych. Osobiście poprzez darowizny oraz pomoc organizacyjną również wspomagam Wasze działania statutowe.  Wyrażam również podziękowania za wieloletnią współpracę    ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, którego jestem Prezesem,   przy organizacji szkoleń oraz  imprez integracyjno-sportowych. Życzę wielu dalszych sukcesów, wszelkiej pomyślności, zdrowia   oraz zadowolenia ze wspólnego działania i satysfakcji z wykonywanej  pracy    w ramach    Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków – Koła Diabetyków w Trzemesznie.

 

            


  Poleć