Następna wiadomość
Gnieźnianie na Kongresie SLD w Warszawie

Walne zebranie OSP Jarząbkowo

Data dodania: 2016-01-28


Na terenie powiatu gnieźnieńskiego działają 42 ochotnicze straże pożarne zrzeszone w Związku OSP RP. Obecnie trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza we wszystkich jednostkach. Zebrania dokonują podsumowania 5-letniej działalności oraz wybierają władze OSP, delegatów na zjazdy gminne oraz przedstawicieli do zarządów gminnych. Na terenie gminy Niechanowo prowadzą działalność cztery OSP.

Kolejne walne zebranie odbyło się 26 stycznia 2016 roku w Jarząbkowie.Jest  to jednostka typu S, posiada jeden samochód lekki z 2001 roku, zrzesza 32 członków zwyczajnych a sztandar został nadany organizacji w 1993 roku. W walnym zebraniu uczestniczyło 20 członków tj.62,5% uprawnionych strażaków ochotników oraz Eugeniusz Zamiar-Wójt gminy Niechanowo, Tadeusz Tomaszewski-Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Związku OSP RP, Jacek Kowalski-Prezes Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Gnieźnie, Wojciech Jaworski-Prezes Oddziału Gminnego Z OSP RP w Niechanowie oraz Marian Guziałek- Komendant Gminny Związku OSP RP w Niechanowie. Po przedstawieniu sprawozdań przez ustępującego Prezesa OSP Krzysztofa Frankiewicza uczestnicy zebrania dokonali wyboru władz.

Zarząd OSP w Jarząbkowie na nową 5-letnią kadencję  został wybrany w składzie: Prezes- Krzysztof  Frankiewicz, Zastępca Prezesa-Zdzisław Zieńczyk , Naczelnik-Wojciech Cuper,  Zastępca Naczelnika-Rafał  Macioszek, Sekretarz-Jerzy Nawrot, Skarbnik-Wojciech Zieńczyk, Członek Zarządu-Rafał Kołodziejczak. Komisję  Rewizyjną  OSP stanowią: Przewodniczący-Robert Guziałek, Sekretarz-Marek Nawrot i  Członek Komisji-Wojciech Menes.

Walne zebranie dokonało również wyboru 3  przedstawicieli jednostki do Zarządu Gminnego i 8 delegatów na Zjazd Gminny Z OSP w Niechanowie. OSP Jarząbkowo w 2015 roku uczestniczyła w jednej akcji ratowniczej przy gaszeniu pożaru wiaty w Jarząbkowie. Ponadto członkowie OSP biorą aktywny udział w życiu wsi i parafii ,współpracując z KGW i Szkołą Podstawową.

Podziękowania za społeczną służbę ochotnikom przekazali zaproszeni goście. Tadeusz Tomaszewski- przedstawiciel władz krajowych i wojewódzkich Związku OSP RP przedstawił nowe rozwiązania prawne dotyczące ubezpieczeń ochotników oraz stan realizacji Programu Rozwoju OSP w Wielkopolsce na lata 2012-2020.Najmłodszy członek Zarządu  Rafał Kołodziejczak  otrzymał  komplet kalendarzy strażackich.

 

 

         

 

 

       

 

 


  Poleć