Następna wiadomość
Stypendia sportowe dla młodych tenisistów...

Walne Zebranie Klubu Sportowego „Pelikan”

Data dodania: 2007-04-09


    3 kwietnia 2007 roku odbyło się z udziałem Posła Tadeusza Tomaszewskiego Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze GLKS „Pelikan” w Niechanowie. Poseł przedstawił działalność Klubu w 2006 roku oraz zaproponował kalendarz imprez sportowych na rok 2007.

    Walne zebranie Klubu dokonało wyboru władz. Prezesem Klubu został Szymon Robaszkiewicz, a przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Klubu – Tadeusz Tomaszewski. Posła wybrano również przedstawicielem Klubu na Zjazd Wojewódzki LZS w Poznaniu.Not yet available


  Poleć