Następna wiadomość
Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan obchodzi...

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA MŁODYCH WIELKOPOLAN

Data dodania: 2010-06-22


  Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan organizacja pożytku publicznego w bieżącym roku obchodzi jubileusz 20- lecia swego powstania.                 Wśród założycieli Stowarzyszenia są m.in. Poseł Tadeusz Tomaszewski i Stanisław Dolaciński. Stowarzyszeniem od roku 1995 kieruje Tadeusz Tomaszewski.

W dniu 18 czerwca 2010 roku w Gnieźnie odbyło się XXIII Walne Zgromadzenie Członków. W zebraniu uczestniczyło 29 członków. Zgromadzenie rozpatrzyło sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalności za rok 2009 oraz plan działalności programowej organizacji na 2010 rok. Stowarzyszenie w 2009 roku we współpracy   z gminami i powiatami oraz organizacjami pozarządowymi realizowało zlecone, w wyniku procedur konkursowych zadania publiczne adresowane do dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, członków organizacji pozarządowych, samorządowców, osób poszukujących pracy i bezrobotnych.

W 2009 roku z oferty programowej Stowarzyszenia skorzystało 34 391 mieszkańców Wielkopolski, w tym ponad 20 tys. to mieszkańcy powiatu gnieźnieńskiego.

                W 2010 roku Stowarzyszenie organizuje m.in. kursy i szkolenia w Klubach Pracy w Niechanowie, Kłecku, Witkowie i Gnieźnie, półkolonie i obozy, imprezy sportowe i rekreacyjne dla różnych grup społecznych.

                W biurze Stowarzyszenia w Gnieźnie prowadzi się bezpłatne porady prawne oraz pomoc w funkcjonowaniu  organizacji pozarządowych.

                W 2010 roku zostanie przeprowadzonych ponad 100 przedsięwzięć dla około 30 tys. osób. Obecnie trwa nabór dzieci na 10 – dniowe półkolonie w Gnieźnie, Witkowie, Niechanowie, Kłecku, które odbędą się  w terminie 26.07 – 6.08.2010 roku.

                 Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdania, przyjęło plan działalności na rok 2010 i udzieliło absolutorium dla Zarządu za rok 2009.
  Poleć