Następna wiadomość
Wspólna zabawa gnieźnieńskich...

W obronie opiekunów osób niepełnosprawnych

Data dodania: 2013-08-02


Dnia 2 sierpnia 2013r. odbyła się konferencja prasowa, podczas której Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił m.in. poselski projekt zmiany ustawy dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

Wnioskodawcy chcą, aby specjalny zasiłek opiekuńczy był przyznawany osobie sprawującej opiekę nad osobą, której niepełnosprawność powstała po 25 roku życia, bez względu na dochód rodziny osoby wymagającej opieki i sprawującej opiekę (obecnie jest on przyznawany, jeżeli nie przekracza w przeliczeniu na osobę w rodzinie 623 zł netto). Chcą również, aby świadczenie to przysługiwało, jeżeli osoby nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki (dziś warunkiem jego otrzymania jest rezygnacja z zatrudnienia).

(materiał ze strony www.kpsld.pl)

W powiecie gnieźnieńskim ponad 400 osób straciło prawo do pobierania świadczeń z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Ponadto podczas konferencji Poseł przedstawił interpelację złożoną do Ministra Rozwoju Regionalnego ws. wprowadzenia dolnej granicy procentowej alokacji środków EFS i EFRR oraz do Ministra Skarbu Państwa ws. zwolnień grupowych w PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A.


  Poleć