Następna wiadomość
Spotkanie z Klubem Seniora Róża

VIII Zjazd Gnieźnieński

Data dodania: 2010-03-15


               Poseł na Sejm RP Tadeusz Tomaszewski – członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny uczestniczył w dniach 12-14 marca 2010 roku w VIII Zjeździe Gnieźnieńskim.

  

    Ponad pół tysiąca osób z całego kraju oraz kilku krajów europejskich debatowało przez 5 dni nad kondycją rodziny w Polsce i europie. Uczestnicy Zjazdu na zakończenie przyjęli Przesłanie „Rodzina nadzieją Europy”.

W przesłaniu czytamy m.in. „

Od kondycji małżeństwa i rodziny zależy przyszłość społeczeństwa - dlatego państwo powinno je wspierać. Rodzina jest instytucją pośrednią między jednostką a społeczeństwem i nic nie może jej zastąpić.

Kluczową sprawą jest tworzenie polityki rodzinnej na poziomie państwa i samorządu. W przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej, rodzina w Polsce pozostawiona jest sama sobie. Tymczasem inwestycja w rodzinę jest najlepszą inwestycją dla społeczeństwa i państwa.

Ważne jest świadome kształtowanie polityki rodzinnej: odpowiadającej oczekiwaniom społecznym, m. in. traktującej pracę wychowawcza rodziców podobnie jak pracę zawodową. Czas poświęcony dzieciom to nie prywatne hobby, lecz wkład w dobro wspólne.

Niezbędne są rozwiązania, które ułatwią młodym ludziom decyzję o założeniu rodziny i będą ją wspomagać na każdym etapie rozwoju. Apelujemy o uznanie polityki rodzinnej za jedno z najważniejszych zadań państwa.

Konieczna jest także prorodzinna samoorganizacja społeczeństwa, czyli lokalna i sąsiedzka solidarność rodzin, pomoc wzajemna w sytuacjach kryzysowych. Niezastąpione jest działanie organizacji pozarządowych reprezentujących rodziny.

Małżeństwo i rodzina powinny znaleźć się także w centrum życia wspólnot religijnych, naszych Kościołów i naszych parafii.


  Poleć