Następna wiadomość
Spotkanie w IZOPOLU

VII Zjazd Powiatowy LZS w Pleszewie

Data dodania: 2008-12-01


W dniu 27 listopada 2008r. Poseł Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu uczestniczył w obradach III Powiatowego Zjazdu Zrzeszenia LZS w Pleszewie.

55 delegatów reprezentujących 6 gmin powiatu pleszewskiego podsumowało 4- letnią działalność Ludowych  Zespołów Sportowych. Ustępująca Rada Powiatowa LZS z Przewodniczącym Leopolem Tostołuckim przygotowała i przeprowadziła kilkaset imprez dla dzieci i młodzieży oraz współzawodnictwo sportowo – turystyczne gmin w ramach współzawodnictwa o puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Działacze LZS w latach 2005 – 2008 pozyskali z inicjatywy Macieja Wasielewskiego na realizowanie we współpracy z samorządami gminymi, placówki oświatowe i klubami sportowymi projekty ponad 1,5 ml złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Fundusz Zajęć Sportowo – Pozalekcyjnych Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowego. W ramach tych projektów organizowano obozy sportowe letnie i zimowe, zajęcia pozalekcyjne, prowadzono naukę pływania. 5 –ciu działaczom LZS – Poseł Tadeusz Tomaszewski wręczył srebrne i złote honorowe odznaki Zrzeszenia LZS. Poseł wyraził podziękowania za aktywną pracę na rzecz rozwoju sportu w środowisku wiejskim obecnym delegatom i przedstawicielom władz samorządowych.

W zjeździe uczestniczyli wójtowie gmin: Chocz, Czermin, Dobrzyca oraz wicestarosta powiatu pleszewskiego Pani Dorota Czaplicka

Wójt Gminy Czermin Pan Sławomir Spychaj wyraził podziękowania działaczom LZS za projekty, które zrealizowała Rada Powiatowa na rzecz dzieci i młodzieży na terenie gminy.

Nowym Przewodniczącym Rady Powiatowej LZS w Pleszewie wybrano jednomyślnie Pana Macieja Wasielewskiego – pracownika wydziału oświaty kultury i sportu Starostwa Powiatowego w Pleszewie.


  Poleć