Następna wiadomość
Gnieznienska lewica wyszla do mieszkancow...

Udział w seminarium Sport w jednostkach samorządu lokalnego w Wielkopolsce - finanse, infrastruktura, organizacja.

Data dodania: 2010-10-17


    W dniu 13 października 2010 roku w Poznaniu Poseł Tadeusz Tomaszewski wziął udział w  seminarium pt: "Sport w jednostkach samorządu lokalnego w Wielkopolsce - finanse, infrastruktura, organizacja", organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów  Wielkopolski.   

    Seminarium odbywało  się pod patronatem Zastępcy Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Posła Tadeusza Tomaszewskiego.
 Podczas spotkania Poseł  poinformował  zgromadzonych o najnowszych i planowanych zmianach legislacyjnych, przeanalizował wpływ tych zmian na organizację i finansowanie sportu w jednostkach samorządu terytorialnego  oraz zaprezentował  programy wspierające sport na poziomie lokalnym. 

      Seminarium już na stałe wpisało się do kalendarza inicjatyw szkoleniowych Stowarzyszenia. Organizowane w okresie jesiennym spotkania mają na celu zwrócić uwagę na bieżące zagadnienia dotyczące wspierania, inicjowania oraz finansowania sportu ze strony JST. Do tegorocznej edycji organizatorzy zaprosili przedstawiciela Departamentu Sportu UMWW, który przybliżył zgromadzonym zasady podziału środków finansowych na działania sportowe i infrastrukturę. Nie zabrakło również przedstawiciela Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej w osobie Wiceprzewodniczącego WZPN d.s. współpracy z samorządami, który podkreślił kluczową rolę samorządu lokalnego w optymalnym funkcjonowaniu klubów sportowych.

      Kluczowym punktem spotkania, było wystąpienie Posła Tadeusza Tomaszewskiego. Członek Komisji Sejmowej skupił się na określeniu możliwości jakie daje nowa Ustawa o Sporcie, która weszła w życie 16 października 2010 roku, zastępując dotychczas obowiązujące: ustawę o kulturze fizycznej i ustawę o sporcie kwalifikowanym. Nie zabrakło również informacji na temat zapisów usprawniających funkcjonowanie klubów i inicjatyw sportowych, zawartych w znowelizowanej Ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.  Prelegent odpowiedział również na wiele pytań i niejasności, z jakimi spotykają się uczestniczący w seminarium przedstawiciele JST.

      W seminarium udział wzięło 60 uczestników, którzy z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji. Liczne pytania i ożywiona dyskusja pozwalają jednoznacznie stwierdzić, że coroczna debata na temat problemów sportu i kultury fizycznej na poziomie samorządu lokalnego jest niezwykle potrzebna.       Poleć