Następna wiadomość
Dyżur poselski w Kole

Turniej EURO 2012 - sukces czy porażka?

Data dodania: 2012-07-06


   Sportowe emocje związane z EURO 2012 już opadły i czas na merytoryczne podsumowanie przygotowań i organizacji tej największej w historii Polski imprezy. Próby oceny dokonał sejmowy Zespół Sojuszu Lewicy Demokratycznej ds. Monitorowania Turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Efekty pracy zespołu przedstawił poseł Tadeusz Tomaszewski, członek zespołu.            

      EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie było najlepszą imprezą w historii rozgrywek. I nie jest to tylko nasza, polska opinia. O tym piszą europejskie i światowe gazety, o tym donoszą międzynarodowe telewizje. Nie wszystko jednak poszło zgodnie z planem. I nie chodzi tutaj wyłącznie o polską reprezentacją piłkarską, na wyniki której lepiej spuścić zasłonę milczenia. Według opinii SLD-owskiego zespołu, jest kilka podmiotów, którym należy się krytyka. Co więcej, należy podjąć odpowiednie kroki reformujące.
      Przez pewien czas, polskim kibicom nie dawały spokoju doniesienia medialne w sprawie opóźnień w zakresie ukończenia budowy Stadionu Narodowego w Warszawie. Tutaj na myśl nachodzą chociażby osławione schody na stadion, które na szczęście zostały poprawione. Jak podkreśla zespół SLD, koniec EURO 2012 nie oznacza końca problemów. – Wciąż słyszymy bardzo dużo informacji o niewypłacaniu głównemu wykonawcy i podwykonawcom wszystkich należnych kwot zobowiązań. Ponadto, nie ma programu działań oraz biznesplanu dla dalszego funkcjonowania Stadionu Narodowego - podkreśla poseł. T. Tomaszewski.
        Ocena negatywna została także wystawiona spółce PL.2012, której przedstawiciele nie wywiązali się w pełni z ustawowych obowiązków w zakresie kontroli inwestycji związanych z EURO 2012; nie wdrożyli działań w zakresie minimalizacji ryzyk opóźnień inwestycyjnych; nie zadbali o koordynację działań w krytycznych sytuacjach związanych z opóźnieniami samochodowymi oraz nie mogą się pochwalić konkretnymi efektami działań, pomimo ogromnych środków z budżetu wydanych na funkcjonowanie spółki.
W opinii zespołu, błędów i zaniechań nie ustrzegła się Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (brak zakończenie kluczowych na turnieju inwestycji), Ministerstwo Infrastruktury (opóźnienia i brak realizacji wielu kluczowych inwestycji drogowych i kolejowych zapowiedzianych na EURO 2012) oraz Grupa PKP (nie zrealizowanie planu modernizacji linii kolejowych pomiędzy miastami – gospodarzami turnieju).
        Pośród plusów organizacyjnych wymienia się: skuteczne działanie wolontariuszy, miast – gospodarzy, przedsiębiorstw portów lotniczych i urzędu lotnictwa cywilnego, centrów pobytowych a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz opieki medycznej i ratownictwa.
Swego rodzaju podsumowania turnieju w Polsce dokonał poseł Tadeusz Tomaszewski: - To było wielkie cywilizacyjne przedsięwzięcie, które generalnie można uznać za udane. Turniej dobrze służył promocji Polski, pokazywał nasz kraj jako przyjazny, nowoczesny i otwarty. Można powiedzieć, że zainwestowane środki na infrastrukturę w postaci 100 mld zł będą procentować w najbliższym czasie.

 

 

 

źródło: www.infomacjelokalne.pl


  Poleć