Następna wiadomość
III Sejmik Kobiet Lewicy w Warszawie

Trzeba ratować Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową

Data dodania: 2014-03-18


Towarzystwo Miłośników Gniezna zostało założone w listopadzie 1945 roku. Prowadzi swoją działalność na rzecz miasta Gniezna nieprzerwanie od 69 lat. Towarzystwo wydało m.in. Encyklopedię Gniezna i Ziemi Gnieźnieńskiej oraz zorganizowało cykl spotkań z młodzieżą gimnazjalną z autorami haseł z encyklopedii. Towarzystwo od 1987 roku organizuje i nadaje honorowe tytuły Gnieźnianina Roku. W 2000 roku taki tytuł nadano posłowi Tadeuszowi Tomaszewskiemu a w 2005 Panu Jackowi Kowalskiemu.

Poseł Tadeusz Tomaszewski, jako członek TMG powiedział na konferencji „Jesteśmy w gronie osób, które noszą na swoich barkach długoletnią historię działalności organizacji”. W przyszłym roku Towarzystwo obchodzić będzie 70-lecie powstania a już za miesiąc po raz 30 wręczy swoje honorowe tytuły i wyróżnienia „Gnieźnianin Roku”. Towarzystwo podejmuje wiele inicjatyw na rzecz tożsamości historycznej miasta. Powinniśmy wrócić do organizacji konkursu wiedzy wśród młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. To jest sposób m.in. na zainteresowanie młodzieży działalnością naszej organizacji. Organizacja liczy 54 członków. Wybrano nowy Zarząd w składzie:
Prezes – Jan Socha, Wiceprezesi – Jerzy Nadoliński i Dariusz Michałowski, Sekretarz – Jacek Bogacz, Skarbnik – Włodzimierz Karaczun i członkowie Zarządu – Grażyna Bernaciak i Adam Grabski.

Towarzystwo na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym prowadzi Gnieźnieńską Kolej Wąskotorową, która wymaga nakładów na remont taborów i infrastruktury. Towarzystwo liczy na środki europejskie i wsparcie samorządów. Trzeba w najbliższych latach pilnie znaczących nakładów finansowych aby uratować jedną z „perełek” atrakcji turystycznych Wielkopolski.

 


  Poleć