Następna wiadomość
Projekt drogi przez Osiedle Pławnik budzi...

Trzeba chronić polskie lasy

Data dodania: 2015-07-01


Poseł Tadeusz Tomaszewski – członek Zarządu Krajowego SLD wspólnie ze Stanisławem Dolacińskim – szefem partii w Gnieźnie spotkali się 30 czerwca 2015 roku z członkami trzech kół SLD z terenu Gniezna.

   

Obecni na spotkaniu radni SLD Ryszard Karmoliński, Jan Budzyński, Marcin Jagodziński i Jacek Kowalski przedstawili członkom partii informacje dotyczące projektu budowy drogi zbiorczej przez osiedle Pławnik w Gnieźnie.

Projekt ten został oprotestowany przez mieszkańców. Członkowie SLD uważają, że nie należy budować drogi o dużym natężeniu ruchu, z udziałem samochodów ciężarowych przez zielone osiedle domków jednorodzinnych.

Poseł Tomaszewski omówił uchwały władz krajowych SLD oraz ustawy zgłoszone przez Klub Poselski SLD w zakresie rynku pracy. Stanisław Dolaciński przedstawił kalendarz działań partii związanych z referendum oraz wyborami parlamentarnymi.

W dyskusji członkowie SLD opowiedzieli się za budową szerokiego porozumienia lewicy społecznej na każdym szczeblu działania SLD. Zdaniem członków gnieźnieńskiego ugrupowania dobre doświadczenia 12 lat funkcjonowania gnieźnieńskiego porozumienia „Lewica – Razem” należy przenieść również do pozostałych gmin.

W czasie dyskusji podkreślano potrzebę silnego zaznaczenia w programie wyborczym lewicy ochrony konstytucyjnej lasów państwowych oraz ochrony ustawowej jako dobra wspólnego jezior i rezerwatów przyrody.

SLD musi silniej przeciwstawiać się prywatyzacji oświaty i służby zdrowia. Trzeba zadbać o wzmocnienie płacowe dla pielęgniarek i położnych, nauczycieli i pracowników pomocy społecznej.

Członkowie SLD poparli inicjatywę zorganizowania pojedynku sportowo-rekreacyjnego kół SLD w sierpniu br.

 


  Poleć