Następna wiadomość
1 Maja. Festyn Pracy i Kariery w Bieganowie

Targi edukacyjne- " Młodzieżowe Forum Kariery"

Data dodania: 2010-05-05


Biuro Poselskie Posła na Sejm  RP  Tadeusza Tomaszewskiego   uczestniczyło  w przedsięwzięciu  projektowym: Targi edukacyjne - "Młodzieżowe Forum Kariery" -realizowanym przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Gnieźnie, współfinansowanym przez Unię Europejską  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

             Forum obejmuje organizację targów pracy, giełd edukacyjnych, doradztwo, spotkania informacyjno-szkoleniowe, warsztatowe, Festyn Kariery

             Beneficjentami proponowanych działań są: uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, studenci, poszukujący pracy, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, zamieszkujące obszary wiejskie, instytucje rynku pracy, szkoleniowe, organizacje pozarządowe itp.

            W miesiącu kwietniu w siedzibie Centrum (ul. Chrobrego 40/41) doradcy zawodowi MCK, jak i zewnętrzni specjaliści prowadzili poradnictwo zawodowe mające na celu ułatwienie wyboru zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia, szkolenia, kształcenia. Zaproponowali zatem szeroki wachlarz tematyczny poszczególnych działań doradczych, a mianowicie:

Słownik wybranych zawodów z przyszłością.

Internet-medium dla ludzi poszukujących zatrudnienia.

Jak chronić swoje prawa w pracy.

Jak czytać ogłoszenia o pracy.

Zwycięskie CV-dokumentacja podczas rekrutacji.

Decyzje edukacyjne –planowanie kariery zawodowej.

Autoprezentacja podczas rozmowy z pracodawcą.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Testy osobowościowe.

Planer kariery-decyzje edukacyjne.

Networking. Jak znaleźć pracę i odnieść sukces zawodowy dzięki tworzeniu sieci kontaktów itp.

Kim będę? Określenie preferencji zawodowych w kontekście posiadanych predyspozycji osobowościowych.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich szansą na wsparcie aktywności społecznej, zawodowej ludzi młodych-poprzez świadczenie usług dla młodzieży o znacznie utrudnionym starcie życiowym. „Dzień z FIO”.

Formy aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem prawa pracy. 

Formy aktywności zawodowej ze szczególnym uwzględnieniem WOLONTARIATU W  ORGANIZACJACH

POZARZĄDOWYCH JAKO MODELU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO. Zarządzanie funduszami w UE w kontekście zakładania działalności gospodarczej

  PolećObecna strona: 1