Następna wiadomość
XI Grand Prix Darta Wareckiej

Szkolenie nt. nowych rozwiązań prawnych w obszarze sportu , pożytku publicznego oraz środków dostępnych na działalność pozarządową

Data dodania: 2010-12-14


   W dniu 13 grudnia 2010 roku w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie odbyło się seminarium szkoleniowe dotyczące nowych rozwiązań prawnych w obszarze sportu, pożytku publicznego oraz środków dostępnych na działalność pozarządową.

Organizatorami spotkania było Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan we  współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach grantu Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele organizacji pozarządowych w tym klubów sportowych, UKS-ów, nauczyciele wychowania fizycznego, dyrektorzy placówek oświatowych i pracownicy samorządowi.

Tematyka spotkania była następująca:

  1. Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – szansą na partnerską współpracę samorządową z organizacjami pozarządowymi. Temat ten przedstawił Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Tomaszewski
  2. Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – szansą na dotacje. tę kwestię przybliżyła słuchaczom Pani Agnieszka Frąckowiak – Członek Komitetu Monitorującego PO FIO
  3. Programy samorządowe na rok 2011, w obszarze sportu i turystyki wspierane przez Urząd Marszałkowski. Zaprezentował Pan Tomasz Wiktor – Dyrektor  Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, wraz z Panią Anną Jankiewicz, która zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim.  
  4. Nowa ustawa o sporcie – nowe możliwości finansowania sportu przez samorząd. Kwestie te omówił Poseł na Sejm RP Pan Tadeusz Tomaszewski.  
  5. Programy rządowe wspierające zajęcia pozaszkolne oraz szkolenia i organizacje imprez sportowych również wśród osób niepełnosprawnych. Temat ten przedstawił Pan Zdzisław Urbańczyk Prezes SZS „Wielkopolska” w Poznaniu oraz Pan Marcin Piotrowski  Sekretarz SMW.

            W szkoleniu udział wzięła ponad 50 osobowa grupa zainteresowanych, która po jego zakończeniu otrzymała stosowne certyfikaty uczestnictwa. Szkolenie zakończono wspólnym obiadem.


  Poleć