Następna wiadomość
Konferencja prasowa

Szkolenie dotyczące niepełnosprawności w Kole

Data dodania: 2009-10-30


        Poseł Tadeusz Tomaszewski – Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan wspólnie ze Starostą Kolskim Wieńczysławem Oblizajek zorganizowali w dniu 27 października br w Kole.Regionalne Seminarium Informacyjno-Promocyjne Sportu Osób Niepełnosprawnych “Systematyczne zajęcia sportowe  osób niepełnosprawnych skuteczną  formą rehabilitacji  społecznej”.

W seminarium wzięło udział ponad 30 uczestników.  Byli nimi przedstawiciele organizacji zajmujących się pomocą osobom niepełnosprawnym, przedstawiciele Powiatowych Centr Pomocy Rodzinie, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i administracji samorządowej oraz nauczyciele. Seminarium rozpoczął wykład Zdzisława Urbańczyka ze Szkolnego Związku Sportowego w Poznaniu na temat programów rządowych wspierających rozwój sportu wśród osób niepełnosprawnych. Tematyka objęła takie programy jak: Animator Sportu Osób Niepełnosprawnych, Animator Sportu Szkolnego oraz Orlik 2012. Następnie Beata Wojciechowska z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Poznaniu zaprezentowała programy sportu osób niepełnosprawnych dofinansowane z PFRON-u. Kolejny temat zaprezentowała Agnieszka Rusin z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kole. Omówiła tematykę w zakresie wspierania turnusów rehabilitacyjnych, będących formą rehabilitacji społecznej dla osób niepełnosprawnych, a także zalety aktywności ruchowej w promocji zdrowego starzenia. Kolejną wykład poprowadził Marcin Piotrowski specjalista ds. zarządzania funduszami w Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan, który przedstawił zadania do realizacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w tym wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie rozwoju sportu wśród osób niepełnosprawnych. Ostatnią część  seminarium poprowadził poseł Tadeusz Tomaszewski  Prezes Stowarzyszenia Młodych - jednocześnie Przewodniczący Sejmowej Podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Blok ten poświęcony był finansowaniu sportu przez władzę publiczną w świetle nowych ustaw takich jak: Ustawa o sporcie, o pożytku publicznym i o wolontaracie. Na zakończenie części wykładowej uczestników poczęstowano obiadem a następnie wręczono certyfikaty uczestnictwa.


  Poleć