Następna wiadomość
I Pojedynek sportowo-rekreacyjny wsi i...

Szkolenie dla liderów UKS-ów, klubów sportowych i innych stowarzyszeń

Data dodania: 2015-09-21


W miniony weekend w Giewartowie odbyło się szkolenie w dla liderów UKS-ów,klubów sportowych i innych stowarzyszeń organizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan, którego prezesem jest Poseł Tadeusz Tomaszewski.

Społecznicy z klubów sportowych uczyli  się wspólnie pozyskiwać fundusze na aktywizację sportową środowisk lokalnych.

Źródła budżetowe i pozabudżetowe wspierające działalność organizacji pozarządowych prezentowała  Pani Katarzyna Jórga - ze Stowarzyszenia Światowid.

 

Drugi dzień szkolenia poświęcony wykładom na temat  statu pożytku publicznego jako szansy rozwoju UKS-ów i Klubów Sportowych oraz organizacji pozarządowych.  Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił zmiany w ustawie o pożytku publicznym, ustawie o sporcie oraz stanie prac o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach. Szkolenie było dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Na zakończenie szkolenia zostały rozdane certyfikaty potwierdzające udział i tematykę szkolenia.

 

Teraz czas zdobytą wiedzę i umiejętności przekuć na konkretne działania. 

 

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu nowelizacja prawa o stowarzyszeniach i kolejne uproszczenia przy zakładaniu organizacji oraz wzmocnienie prawne stowarzyszeń zwykłych .

 

     


  Poleć