Następna wiadomość
Aktywne formy spędzania wolnego czasu dla...

Stypendia przyznawane studentom przez organizacje pozarządowe nie będą wliczane do dochodu podczas ubiegania się o stypendia socjalne przyznawane przez uczelnie

Data dodania: 2014-09-10


Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym od 1 października 2014 roku stypendia przyznawane studentom przez organizacje pozarządowe nie będą wliczane do dochodu podczas ubiegania się o stypendia socjalne przyznawane przez uczelnie.

Dotychczas studenci otrzymujący stypendia przyznawane studentom przez organizacje pozarządowe, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie,w odróżnieniu od stypendystów uczelni i jednostek samorządu terytorialnego, ubiegając się o stypendium socjalne uczelni musieli wliczać je do dochodu. W efekcie część studentów w obawie przed utratą możliwości ubiegania się o stypendium socjalne bądź samego stypendium rezygnowało ze stypendiów przyznawanych przez organizacje pozarządowe.

O zmianę powyższych zapisów od kilku lat ubiegało się Forum Darczyńców. Forum zwróciło się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu nierównego traktowania studentów stypendystów do Posła Tadeusza Tomaszewskiego - przewodniczącego podkomisji stałej do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi. Poseł po zapoznaniu się ze szczegółami złożył w dniu 25 marca 2014 roku interpelację do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie zniesienia obowiązku wliczania przez studentów do dochodu stypendiów od organizacji pozarządowych.


  Poleć