Następna wiadomość
UKS Błyskawica - dobra praca z dziećmi i...

Stanowiska SLD przedstawione przez Posła Tomaszewskiego

Data dodania: 2012-01-19


       Podczas konferencji prasowej w dniu 18 stycznia 2012 roku poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawil gnieźnieńskim mediom informacje oraz stanowiska w sprawie ustaw, które uchwalone zostaly na ostatnim posiedzeniu Sejmu.

  
Stanowisko KP SLD w sprawie waloryzacji emerytur i rent w 2012 r.
·       
·      Sytuacja ekonomiczna wielu milionów emerytów i rencistów jest bardzo trudna, szczególnie tych, którzy mają najniższe świadczenia. Rok 2012 r. przyniesie dalsze podwyżki cen i kosztów utrzymania. Pogorszy się sytuacja wielu grup społecznych, w tym nie tylko emerytów i rencistów, ale również osób pobierających świadczenia i zasiłki przedemerytalne, osób otrzymujących renty socjalne. Należy podjąć decyzje, które tę sytuację złagodzą.
·      Rząd przedłożył projekt polegający na kwotowej podwyżce wszystkich świadczeń o 71 zł brutto, argumentując, że chodzi o wyższe podwyżki najniższych świadczeń.
·      Szkoda, że dopiero teraz dostrzeżono ten problem, bo nasza propozycja podwyższenia najniższych świadczeń do połowy średnich była w ubiegłej kadencji przez rząd odrzucona.
·      Środki przeznaczone na waloryzację obliczono w oparciu o prognozowaną inflację i wzrost płac, a nie w oparciu o rzeczywiste wskaźniki wynikające z obecnych przepisów. Oszczędności na tym zabiegu szacujemy na 1,2 mld zł. Uważamy że jest to niedopuszczalne.
·      Aby nowe przepisy nie doprowadziły do oszczędności środków na ten cel SLD zgłosił poprawkę, która ma na celu podniesienie kwoty podwyżki do 84 zł brutto – czyli o 13 zł więcej.
·      Projekt rządowy jest kontrowersyjny, gdyż przeczy zasadom ubezpieczeń społecznych, zamieniając waloryzację w pewnego rodzaju dodatek socjalny.
·      Ustawa oznacza zmianę dotychczasowego stanowiska rządu uzasadniającego konieczność waloryzacji procentowej.
·      Ustawa zaproponowana przez rząd jest prawdopodobnie – w oparciu o dotychczasowe orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – niekonstytucyjna.
·      Zaproponowane przez rząd przepisy traktują wyższe świadczenia jak przywilej nie fakt wynikający z opłacania wyższych składek, co jest sprzeczne z zasadami ubezpieczeń społecznych.
·      Wprowadzenie tych przepisów oznacza skłócenie środowisk emerytów i rencistów. Jest to „janosikowa” waloryzacja bo jednym emerytom zabiera się środki na większe podwyżki dla innych emerytów.
·      Na zmianie zyskają wszyscy ubezpieczeni w KRUS a w ZUS tylko ci, którzy mają emeryturę poniżej 1480 zł brutto. Tracą też prawie wszyscy emeryci służb mundurowych oraz inwalidzi wojenni.
 
Łatwo udowodnić, że ten projekt pełen jest wad i niedoskonałości, że naraża się na zarzut niekonstytucyjności. Mimo to, w trosce o najuboższych emerytów i rencistów, ufając, że są to rozwiązania tylko na jeden rok, SLD poprze tę ustawę.
 
 
Stanowisko
 Zarządu Wojewódzkiego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej Województwa Wielkopolskiego
z dnia 14 stycznia 2011 r.
w sprawie dostępności pacjentów do leków refundowanych
  PolećObecna strona: 1