Następna wiadomość
Podsumowanie RCAL

Sprawozdanie z działalnośći Biura Poselskiego

Data dodania: 2007-01-09


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego oraz BIURA POSELSKIEGO za okres od dnia 19 października 2005r.do dnia 31 grudnia 2006r.

Powiatowe Biuro Parlamentarno – Samorządowe SLD w Gnieźnie funkcjonuje od 1998 roku jako lewicowe centrum aktywności programowej Posła na Sejm RP, radnych miasta i powiatu, organizacji partyjnej oraz organizacji pozarządowych. Biuro w swej strukturze posiada filie terenowe, współpracując tym samym z asystentami społecznymi.
Koszty funkcjonowania sieci biur ponoszą radni SLD miasta Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego, Poseł na Sejm RP oraz członkowie SLD wpłacający darowizny. Każdego roku na ten cel przeznacza się około 100 tys. złotych
 
 
DZIAŁALNOŚĆ POSŁA
 
1. Wypowiedzi na forum Sejmu
 
Począwszy od 19 października 2005r. do 31 grudnia 2006r. Poseł Tadeusz Tomaszewski wygłosił 123 wypowiedzi.
Tekst wszystkich wypowiedzi dostępny jest na stronach internetowych:
www.tomaszewski.gniezno.pl oraz www.sejm.gov.pl
 
2. Interpelacje i zapytania poselskie
 
W okresie sprawozdawczym Poseł złożył 86 interpelacji i 15 zapytań.
Teksty Interpelacji i zapytań poselskich dostępne są na stronach internetowych:
www.tomaszewski.gniezno.pl oraz www.sejm.gov.pl
3. Interwencje
 
W ramach działalności biura podjętych zostało szereg interwencji społecznych z czego ważniejsze pozytywnie zakończone to: pomoc dla miasta Gniezna  w wykupieniu nieruchomości zajmowanej przez Państwową Szkołę Muzyczną, wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli rencistów i emerytów Zakładów Poprawczych w Witkowie i Trzemesznie, przyznanie autobusu szkolnego dla Trzemeszna, kontynuacja remontu drogi krajowej Słupca-Golina, uzyskanie pomocy socjalnej w FPNP, obniżenie ceny wywozu nieczystości w miejscowości Płaczkowo, gm. Trzemeszno, – Agencja Nieruchomości Rolnych w Pile postawienie znaku zakazu wyprzedzania na drodze krajowej w miejscowości Żydowo, postawienie sygnalizacji świetlnej w Trzemesznie.
 
4. Dyżury poselskie pełnione we wszystkich powiatach okręgu nr 37
 
W ramach 96 przeprowadzonych dyżurów poselskich na terenie: Gniezna, Niechanowa, Witkowa, Trzemeszna, Kłecka, Śremu, Środy Wielkopolskiej, Wrześni, Słupcy, Konina, Koła, Turku oraz Zagórowa przyjęto 825 osób.
Sprawy poruszane podczas dyżurów dotyczyły: odszkodowań polsko – niemieckich, uprawnień kombatanckich, pomocy w zakupie samochodu dla osoby niepełnosprawnej,
pracy, staży absolwenckich, spraw mieszkaniowych, zasiłków przedemerytalnych, świadczeń dla byłych pracowników PGR, pomocy w organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, pomocy dla organizacji pozarządowych, świadczeń rodzinnych, ubezpieczeń społecznych, pozyskiwania środków zewnętrznych: środków unijnych, grantów na cele rozwojowe społeczności lokalnych.
 
5. Spotkania poselskie - 459 spotkań, tj. średnio ponad 30 spotkań w miesiącu
 
Organizacje pozarządowe – 172 spotkania
Samorząd terytorialny – 35 spotkań
Podmioty gospodarcze – 18 spotkań
Struktury SLD (Niechanowo, Witkowo, Trzemeszno, Gniezno, Kłecko, Mieleszyn, Kłodawa, Września, Konin, Czeszewo, Jaszkowo, Koło, Słupca, Ostrowite, Powidz, Orchowo, Śrem, Środa, Turek, Chodzież, Szyszkowo) – 77 spotkań
Placówki oświatowe – 29 spotkań
Związki zawodowe – 11 spotkań
Ochotnicze Straże Pożarne – 44 spotkania
Placówki kulturalne – 8 spotkań
Podmioty Spółdzielcze – 5 spotkań
Uczelnie – 4 spotkania
Mieszkańcy – 38 spotkań
Spotkania z młodzieżą szkół – 8 spotkań
Instytucje rządowe – 10
 
6. Praca w Komisjach Sejmowych, grupach parlamentarnych
 
Praca w Komisjach Sejmowych
 
Przynależność do komisji i podkomisji
 
Nazwa komisji/podkomisji
Data powołania
Data odwołania
Funkcja
Data powołania
na funkcję
Data odwołania
z funkcji
Komisja Kultury Fizycznej i Sportu
09-11-2005
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (druk nr 374)
09-05-2006
22-08-2006
przewodniczący
09-05-2006
22-08-2006
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego i poselskiego projektów ustaw o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (druki nr 638 i 723)
12-07-2006
Komisja Polityki Społecznej
09-11-2005
zastępca przewodniczącego
09-11-2005
Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych (druk nr 49)
07-12-2005
22-02-2006
przewodniczący
07-12-2005
22-0
  Poleć