Następna wiadomość
FIO 2009-LEKTORATY JĘZYKA ANGIELSKIEGO,...

Spotkanie zespołu ds. zarządzania projektami

Data dodania: 2009-09-10


        W  dniu 4 września 2009r. w siedzibie Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie odbyło się spotkanie  zespołów ds. zarządzania projektami, realizowanymi przez Stowarzyszenie w roku bieżącym.

Podczas spotkania, w którym uczestniczyli:

 

Tadeusz Tomaszewski   - Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan,

 

Stanisław Dolaciński      -Wiceprezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, Koordynator projektu „Pozarządowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich”,

 

Agnieszka Frąckowiak   -Kierownik projektu „Pozarządowy Inkubator Inicjatyw  Obywatelskich”, Kierownik projektu  „Akademia Pokolenia”,

 

Elżbieta Janiak                -Kierownik projektu „Pozarządowy Inkubator Inicjatyw   Obywatelskich”, Kierownik projektu  „Akademia Pokolenia”,

 

Joanna Adamczewska    - Specjalista ds. doradztwa w zakresie rynku pracy- projekt „Pozarządowy  Inkubator Inicjatyw Obywatelskich”,

 

Kinga Szyczeska           - Specjalista ds. doradztwa w zakresie rynku pracy - projekt Pozarządowy  Inkubator Inicjatyw Obywatelskich”,

 

Magdalena Szuba            - Specjalista ds. doradztwa w zakresie rynku pracy - projekt „Pozarządowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich”,

Bernadetta Wojciechowska - Specjalista ds. zarządzania informacją w organizacją projekt „Pozarządowy Inkubator Inicjatyw Obywatelskich”,

 

Agnieszka Kałużna          - Biuro Poselskie Posła Tadeusza Tomaszewskiego we Wrześni,

 


omówiono przebieg planowanych do rea

  Poleć