Następna wiadomość
Nowe inicjatywy

Spotkanie ze stażystami

Data dodania: 2008-08-29


              Poseł Tadeusz Tomaszewski – Przewodniczący Stałej Sejmowej Podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi spotkał się 27 sierpnia br  w Gnieźnie z 6-sobową grupą odbywającą staż w Stowarzyszeniu Młodych Wielkopolan – organizacji pożytku publicznego.

              W czasie dwugodzinnych warsztatów Poseł zapoznał stażystów z ustawą „Prawo o stowarzyszeniach” i rozwiązaniami „Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie”.

Stażyści wspólnie opracują wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Sądzie organizacji pozarządowej oraz projekt wniosku o dofinansowanie zadania programowego organizacji ze środków publicznych.


  Poleć