Następna wiadomość
Spotkanie ws Kolejki Wąskotorowej

Spotkanie z wyborcami w okręgu konińskim

Data dodania: 2012-07-19


        W dniu 18 lipca br. Poseł Tadeusz Tomaszewski wziął udział w uroczystej sesji Rady Miejskiej w Kole z okazji 650-lecia lokacji miasta. Poseł w czasie sesji przekazał mieszkańcom miasta i władzom samorządowym gratulacje i życzenia wspólnej pracy dla rozwoju miasta.  

   

        Tego dnia w gminie Stare Miasto odbyło się również spotkanie przedsiębiorców z Sekretarzem Generalnym SLD Krzysztofem Gawkowskim, wójtem Gminy Stare Miasto Ryszardem Nawrockim oraz przedsiębiorcami, którzy zgłaszali posłowi oraz władzom SLD  potrzebę wzmocnienia kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy, skrócenie i uproszczenie procedur związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego oraz procedur budowlanych.

Wnioskowano również o zmianę ustawy o zamówieniach publicznych i zmianę procedur związanych ze wzajemnymi płatnościami przedsiębiorców.

Tego samego dnia odbyło się również spotkanie z działaczami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi powiatu ziemskiego konińskiego w Rychwale.

Gospodarzem spotkania był Stefan Dziamara – Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Rychwale.  Zaproszeni zostali również: Karolina Langner – Sekretarz Rady Wojewódzkiej SLD w Poznaniu, Ewelina Szulc z Forum Kobiet, Łukasz Grzelak – Federacja Młodych Socjaldemokratów  oraz Jacek Krawczykowski – Dyrektor Biura Posła do Parlamentu – Marka Siwca.

    

 

 

 

 

Samorządowcy domagali się zmiany prawa oświatowego, ograniczenia tzw. „umów śmieciowych” , wsparcia państwa w prowadzenia przedszkoli oraz przejęcia od gmin obowiązku ponoszenia kosztów za oświetlenie na drogach krajowych.

    W czasie spotkań poseł Tomaszewski wspólnie z Krzysztofem Gawkowskim przedstawili inicjatywy legislacyjne klubu oraz stan prac nad inicjatywami dot. oświaty, zdrowia, pracy i gospodarki, które zaprezentowane zostaną we wrześniu. 


  Poleć