Następna wiadomość
Półkolonie z inicjatywy Posła Tadeusza...

Spotkanie z Przewodniczącą PZERiI w Gnieźnie

Data dodania: 2012-08-03


Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Gniezna - Stanisławem Dolacińskim spotkał się z Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Gnieźnie Panią Krystyną Scholtz – Chruściel.

W czasie spotkania omawiano realizację projektów dotyczących kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Związku, organizację obozu rehabilitacyjnego SMW dla osób niepełnosprawnych „W kręgu przyjaciół” oraz udział członków Związku w działaniach Programu Operacyjnego FIO Centra Integracji Międzypokoleniowej „CIM II”


  Poleć