Następna wiadomość
Spotkanie we Wrześni

Spotkanie z mieszkańcami Zasutowa gm. Miłosław

Data dodania: 2009-03-04


            Dnia 2 marca 2009 roku Poseł Tadeusz Tomaszewski uczestniczył w zebraniu wiejskim zorganizowanym przez Radę Sołecką Zasutowa gm. Miłosław.

             Wieś ta ma szczególnego sołtysa, Prezesa Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów RP- Pana Franciszka Sztukę, znanego z wielu inicjatyw na szczeblu gminy, powiatu i województwa wielkopolskiego. Na zebraniu obecnych było ponad 60 osób, m.in. władze samorządowe gminy Miłosław, Starosta Wrzesiński – Dionizy Jaśniewicz oraz przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Z Nami Warto”.  
         Po przedstawieniu
sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Rady Sołeckiej za rok 2008, mieszkańcy Zasutowa wnioskowali do władz o budowę chodnika przy drodze krajowej nr 15, naprawę drogi do posesji rolników, wymianę rur wodociągowych, które są wykonane ze szkodliwego azbestu oraz o zamontowanie oświetlenia przy budynku świetlicy. 
Burmistrz Gminy – pan Zbigniew Skikiewicz przedstawił planowane inwestycje na rok 2009 oraz projekt zmiany statutu sołectwa.
Będzie kolejny ORLIK 2012 w Orzechowie i rozpoczęcie budowy kolejnego etapu Szkoły Podstawowej w Bugaju.
         Poseł przedstawił przyjętą przez Sejm ustawę o funduszu sołeckim oraz założenia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Podziękował również radzie sołeckiej za współpracę przy organizacji imprezy choinkowej dla 100 dzieci i wycieczek w ramach półkolonii.
          Mieszkańcy i władze samorządowe zwróciły się do Posła o podjęcie interwencji w Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu w sprawie przekazania gruntów gminie Miłosław pod budowę chodnika w Zasutowie. Brak tej decyzji powoduje niemożliwość zrealizowania inwestycji przez władze samorządowe gminy Miłosław we współpracy z powiatem wrzesińskim i Dyrekcją Dróg Krajowych w Poznaniu.
  Poleć