Następna wiadomość
Zapraszamy do udziału w zawodach dla...

Spotkanie z mieszkańcami wsi Mełpin

Data dodania: 2014-01-29


Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z Janem Rzepczyńskim - wiceprzewodniczącym Rady Miasta i Gminy Dolsk oraz sekretarzem Rady Powiatowej SLD w Śremie Romualdem Nawrotem spotkał się z mieszkańcami wsi Mełpin gmina Dolsk, powiat Śremski.

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Poseł przedstawił główne propozycje programowe SLD
z programu „Polska – Kurs na Zmianę” oraz zaproponował powołanie Klubu Sportowego, który będzie animatorem działań sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców. Poseł zadeklarował wsparcie
w zakupie sprzętu sportowego dla nowego klubu.

Mieszkańcy w czasie dyskusji, która trwała ponad 1,5 godziny wyrazili swoje opinie i zgłosili szereg postulatów dot.:

  • uproszczenia systemu podatkowego oraz przepisów regulujących działalność gospodarczą
    w obszarze produktów lokalnych,
  • zwiększenia środków funduszu pracy na zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży poprzez dofinansowania w tworzeniu miejsc pracy u pracodawców,
  • zwolnienia przez okres 18 miesięcy z opłat składek na ZUS przy zakładaniu pierwszej własnej firmy,
  • zmniejszenia podwyższonego wieku emerytalnego zwłaszcza dla kobiet,
  • rosnącej biurokracji i ciągle wzrastającego zatrudnienia w administracji,

Wiele osób wyraziło obawy związane z projektem SLD tj. przywrócenia 49 województw
w kontekście kosztów i wzrostu zatrudnienia urzędników. Zgłoszono sprawę nierównego traktowania dzieci uczestniczących do tej samej szkoły z terenu dwóch gmin w dostępie do zajęć pozalekcyjnych tj. wyjazdów na basen w czasie ferii zimowych. Część mieszkańców podkreśla potrzebę zwiększenia udziału obywateli w zarządzaniu gmin m.in. poprzez wprowadzenie budżetu obywatelskiego czy zwiększenie roli Rady Sołeckiej.

Ciekawa dyskusja zakończyła się wspólnym ustaleniem na rzecz powołania Klubu Sportowego. Koordynatorem tej sprawy został Pan Mateusz Siejak – który zostanie radnym gminy Dolsk w wyniku wyborów uzupełniających.

Świetlica wiejska mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej założonej w 1902 roku.
Z Funduszu Sołeckiego z inicjatywy sołtysa Pana Janusza Przybylskiego zakupiono nowe krzesła, własnymi siłami wykonano aneks kuchenny i dobrze grzejący kominek.

 Mieszkańcy Mełpina chcą wpływać na polską rzeczywistość i zmieniać swoją miejscowość. Poseł wcześniej z Przewodniczącym RP SLD w Śremie Eugeniuszem Siczyńskim spotkał się z mieszkańcami na dyżurze poselskim w Śremie. Poseł rozmawiał z wiceprezesem okręgu poznańskiego Kurkowych Bractw Strzeleckich RP Panem Januszem Ciszewiczem w sprawie zmian w ustawie o broni i amunicji oraz z Panią, która jest obywatelką Wielkiej Brytanii a obecnie mieszka w Śremie i jest sympatykiem europejskiej lewicy.


  Poleć