Następna wiadomość
Konferencja Prasowa w dniu 20.02.2008r.

Spotkanie z Kołem SLD w Dolsku

Data dodania: 2008-02-20


Poseł Tadeusz Tomaszewski – członek Zarządu Wojewódzkiego SLD w Poznaniu i Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej SLD spotkał się w dniu 19 lutego 2008r. w Dolsku z władzami gminnego koła SLD.

W spotkaniu uczestniczył również Przewodniczący Rady Powiatowej SLD w Śremie – Stanisław Walkowiak. Poseł omówił inicjatywy poselskie Klubu Parlamentarnego LiD oraz wnioski Klubu LiD do Trybunału Konstytucyjnego. W czasie spotkania omówiono rolę  SLD w koalicji LiD oraz kampanii sprawozdawczo – wyborczej w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Poseł zaprezentował inicjatywy obywatelskie dotyczące finansowania ze środków publicznych leczenie bezpłodności oraz objęcie dzieci w wieku 3 do 5 lat wychowaniem przedszkolnym finansowanym z budżetu państwa. Podpisy pod tymi inicjatywami zbierane będą w marcu i kwietniu br. przez członków i sympatyków SLD oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Poseł wspólnie z Przewodniczącym RP SLD w Śremie spotkał się także z Burmistrzem Dolska Panem Henrykiem Litka omawiając inicjatywy rozwiązania systemowe w obszarze sportu, edukacji i ochrony przeciwpożarowej.

  Poleć