Następna wiadomość
40 lecie zawodu

Spotkanie z emerytami

Data dodania: 2008-11-25


         Poseł Tadeusz Tomaszewski i Wójt Gminy Gniezno Włodzimierz Leman spotkali się 25 listopada 2008r. członkami gminnego koła Polskiego Związku Emerytów  Rencistów i Inwalidów w Zdziechowie.

            Tadeusz Tomaszewski przedstawił zebranym stan prac nad budżetem państwa, kierunki reformy emerytalno – rentowej oraz projekt klubu Lewica o podniesieniu do 50% średniej emerytury najniższego świadczenia emerytalnego.

Poseł udzielił również wsparcia finansowego dla koła PZERiI w Zdziechowie z przeznaczeniem na działalność statutową.


  Poleć