Następna wiadomość
Dzień z Ustawą o pożytku publicznym... i o...

Spotkanie z doradcami zawodowymi ds. rynku pracy

Data dodania: 2010-02-05


W dniu 4 lutego 2010r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gnieźnie  doszło do spotkania doradcami zawodowymi ds. rynku pracy w kontekście  realizacji przedsięwzięć projektowych w sferze partnerstw  publiczno-pozarządowych.

W spotkaniu uczestniczyli: 
- Tadeusz Tomaszewski - Poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan, 
- Agnieszka Frąckowiak - Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich SMW w Gnieźnie, 
                                           - Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Gnieźnie, 
- Barbara Ostojska          - Gminne Centrum Informacji SMW w Niechanowie, Klub Pracy OHP w Niechanowie, 
- Elżbieta Janiak               - Gminne Centrum Informacji SMW w Kłecku, Klub Pracy OHP w Kłecku,
- Sandra Parchet a           - Klub Pracy OHP w Kłecku 
- Joanna Adamczewska  - Klub Pracy OHP w Witkowie, 
- Karolina Furmaniak       - Klub Pracy OHP w Witkowie, 
- Kinga Szyczeska            - Klub Pracy OHP w Gnieźnie. 

      Jak wskazywał podczas spotkania Poseł Tadeusz Tomaszewski - Kluby Pracy, Centra Inicjatyw Obywatelskich, Centra Kariery, Centra Informacji, to wyselekcjonowane jednostki realizujące zadania na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców gmin i powiatów, skutecznie ożywiające całe społeczności lokalne do podejmowania inicjatyw mających na celu poprawę jakości życia. 
     Gnieźnieńskie Centra i Kluby Pracy funkcjonują w ramach partnerstw projektowych, zawartych pomiędzy Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan, Wielkopolską Wojewódzką Komendą OHP w Poznaniu, Powiatowym Urzędem Pracy w Gnieźnie, Urzędami Miast i Gmin: Gniezna, Niechanowa, Kłecka, Witkowa. Prowadzą szeroki wachlarz usług związany z rynkiem pracy 
i aktywizacją społeczną różnych grup środowiskowych i wiekowych, tj.: doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, warsztaty, konferencje, seminaria, konkursy wiedzy, przedsięwzięcia o charakterze integracyjnym. 
      Staje się to możliwym dzięki tworzeniu zespołów projektowych aplikujących i realizujących zadania publiczne w ramach funduszy unijnych i krajowych. 
      W tym kontekście - w efekcie przeprowadzonych rozmów i konsultacji- podjęto inicjatywę  cyklicznych spotkań (1-2 razy w miesiącu)Klubów Pracy, Gminnych Centrów Informacji z przedstawicielami in. instytucji, organizacji w Młodzieżowym Centrum Kariery w Gnieźnie, celem  zdobywania wiedzy i umiejętności z zakresu skuteczności planowanych działań i projektowania, budowania sieci współpracy z partnerami publiczno-pozarządowymi, prywatnymi - w ramach konstruowania„ strategii dobrych praktyk” w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej społeczności lokalnych i regionu.


              052.JPG    051.JPG053.JPG
Opracowanie: Agnieszka Frąckowiak


  Poleć