Następna wiadomość
IV runda ligi gminnej „szóstek...

Spotkanie w Uniwersytecie Wrocławskim

Data dodania: 2010-09-07


   Poseł Tadeusz Tomaszewski –Przewodniczący Stałej Podkomisji do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w dniu  6 września 2010 wziął udział w konferencji pt: „Prawne i finansowe warunki działania organizacji pozarządowych w Polsce” , która odbyła się na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządów terytorialnych województwa dolnośląskiego. Wykładowcami byli Jarosław Duda –Sekretarz  Stanu w Ministerstwie Pracy i polityki Społecznej, Jakub Wygnański –Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego, Krzysztof Więckiewicz- Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego  MPiPS oraz Poseł na Sejm  RP Tadeusz Tomaszewski. 

Poseł przedstawił uczestnikom konferencji nowe rozwiązania prawne funkcjonowania organizacji pozarządowych i formy współpracy z samorządami wynikające z nowelizacji ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie.


  Poleć