Następna wiadomość
Otwarcie Sali w Turku

Spotkanie w IZOPOLU

Data dodania: 2008-12-01


Poseł Tadeusz Tomaszewski – Członek  Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 27 listopada 2008r., wspólnie z radnym powiatu gnieźnieńskiego Tadeuszem Kostką, spotkali się z przedstawicielami Zarządu, Rady Nadzorczej, Związku Zawodowego Budowlanych oraz pracownikami „Izopol” S.A w Trzemesznie. Spotkanie poświęcone było emeryturom pomostowym oraz funkcjonowaniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W efekcie ustalono dalsze wspólne działania na rzecz wyjaśnienia statusu byłych pracowników pracujących w firmie produkujących wyroby azbestowe w kontekście nowej ustawy z 6 listopada 2008r. o emeryturach pomostowych . Ponadto  omówiono stan prawny gromadzenia środków  ze sprzedaży mieszkań zakładowych w kontekście ustawy zakładowym funduszu socjalnym.

W drugiej części wizyty Poseł miał możliwość zapoznania się z  nowymi  inwestycjami prowadzonych w firmie oraz produkcją podstawową w zakładzie.


  Poleć