Następna wiadomość
SLD się zbroi! SLD wierzy w zwycięstwo!

Spotkanie posła z organizacjami społecznymi w Czarnkowie

Data dodania: 2014-02-11


Poseł Tadeusz Tomaszewski - przewodniczący stałej podkomisji ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Sejmie RP spotkał się dnia 10 lutego 2014 roku w Czarnkowie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

Spotkanie w Klubie Seniora poświęcone było omówieniu partnerskich form współpracy między sektorem pozarządowym a władzami samorządowymi na szczeblu gminy i powiatu. Parlamentarzysta, który sam jest szefem min. Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w Poznaniu  oraz Stowarzyszenia Młodych Wielkopolan w Gnieźnie - organizacji pożytku publicznego przekazał społecznikom z Czarnkowa zasady wspólnej pracy nad uchwaleniem rocznych i wieloletnich programów współpracy, które wytyczają obszary wspólnych działań i określają formy wsparcia organizacji.

Poseł zachęcał organizacje do wspólnego budowania projektów zwłaszcza w staraniu się o środki z rządowych programów. Obecnie ogłoszony jest na stronach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nabór wniosków do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Rządowego Programu Aktywizacji Osób Starszych. Wspólnie rozmawiano o pozyskiwaniu środków finansowych w ramach mechanizmu 1 procenta podatku od osób fizycznych. Poseł sugerował powołanie na terenie powiatu koalicji na rzecz 1% czyli wspólnych działań władz samorządowych i organizacji na rzecz budowania pozytywnego wizerunku lokalnych organizacji pożytku publicznego. Społecznicy wnioskowali do posła o uproszczenie procedur konkursowych i rozliczania środków otrzymanych w ramach dotacji. To  robocze spotkanie zdaniem wolontariuszy, przedstawicieli organizacji społecznych z ich odpowiednikiem w Sejmie było pożyteczne. 


  Poleć