Następna wiadomość
Spotkanie z mieszkańcami na dyżurach

Spotkanie posła i prezydenta z radnymi SLD.

Data dodania: 2013-09-06


Poseł Tadeusz Tomaszewski wspólnie z Prezydentem Gniezna Jackiem Kowalskim oraz Panią Ewa Gawrych Skarbnikiem Miasta spotkali się z radnymi Klubu SLD Rady Miasta Gniezna.

W spotkaniu uczestniczyła również Pani Anna Wójcik-Starczewska – Przewodnicząca Klubu Radnych SLD w Radzie Powiatu Gnieźnieńskiego. Prezydent Jacek Kowalski wspólnie z Panią Skarbnik przedstawili stan realizacji budżetu miasta w pierwszym półroczu 2013 roku. Wpływy budżetowe zostały zrealizowane na poziomie 52 %. Źle wpływają środki finansowe od Ministra Finansów jako udziały miasta w podatku od osób prawnych i fizycznych. Mniejsze niż planowane sa również wpływy od czynności cywilno-prawnych. Prezydent zaznaczył, że wszystkie inwestycje miejskie realizowane
są zgodnie z zawartymi umowami.

Radni SLD uznali, że propozycja kolegi Łukasza Naczasa o przeznaczeniu ewentualnie kwoty 1 ml złotych na budżet partycypacyjny jest ze względów formalnych oraz przyjętego wcześniej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego nie możliwego do realizacji w 2014 roku. Nad taką możliwością należy pracować na rok 2015.

Poseł Tadeusz Tomaszewski przedstawił stanowiska Klubu Poselskiego SLD w sprawie zmian w ustawie budżetowej na rok 2013  oraz propozycji rządu dotyczących funkcjonowania OFE.  Radni SLD wspólnie z liderami partii w powiecie i mieście Gnieźnie omówili również przygotowania do wyborów samorządowych w 2014 roku.


  Poleć