Następna wiadomość
Regionalna spartakiada Półkolonii "...

Spotkanie Parlamentarnego Zespołu Związkowego z pielęgniarkami - lipiec 2007r.

Data dodania: 2007-07-27


Poseł Tadeusz Tomaszewski uczestniczył jako Zastępca Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej w spotkaniu Zespołu Związkowego z przedstawicielkamiOgólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Tematyka spotkania:

 

1/ Delegacja  pielęgniarek i położnych przedstawiła stan negocjacji z rządem oraz nastroje
w „Białym miasteczku”. Zdaniem pielęgniarek - Sejm powinien skłonić rząd do konkretnych rozmów w sprawie podpisania porozumienia gwarantującego systemowy wzrost wynagrodzeń począwszy od 2007r.

 

2/ Przewodniczący wraz z przedstawicielami Klubu Parlamentarnego SLD przedstawili informacje o podjętych działaniach wspierających oraz propozycjach zgłaszanych rządowi i prezydentowi, które umożliwiają pozyskanie środków finansowych na realizację oczekiwań pielęgniarek i położnych.

 

3/ Przewodniczący OPZZ poinformował o współpracy centrali związkowej z protestującymi oraz o formach pomocy w ramach akcji solidarnościowej. OPZZ zadeklarowało poparcie pracowniczych akcji protestacyjnych pielęgniarek i położnych.

 

4/ Przewodniczący Zespołu uzasadnił poparcie posłów SLD dla żądań pielęgniarek
i położnych w zakresie podwyżki wynagrodzeń. Głównym argumentem – zdaniem SLD- jest imponujący wzrost dochodów budżetu państwa w 2007r. oraz decyzja rządu- poparta przez koalicję- w zakresie obniżenia składki rentowej, również dla osób

o wysokich dochodach.

 

5/ Podczas wyczerpującej dyskusji zaproponowano:

- SLD przygotował projekt rezolucji Sejmu, zobowiązującej rząd do poważnego dialogu
   i podpisania porozumień w sprawy poprawy sytuacji w służbie zdrowia,

- SLD udziela protestującym pomocy prawnej i innych form pomocy na wniosek

  organizatorów protestu.


  Poleć